Upozorňujeme, že po prečítaní tohto článku sa možno budete pri vašom ďalšom podaní ruky cítiť trochu divne.Potrasenie pravicou je odjakživa najrozšírenejším spôsobom pozdravu medzi ľuďmi. Doteraz sme boli presvedčení o tom, že vznikol ako historické gesto, ktorým si dávali dve osoby symbolicky najavo, že nie sú ozbrojené a nemajú zlé úmysly. Taktiež sa vie, že sa takto podáva iba pravá ruka, pretože ľavá je určená na isté „záchodové úkony“.

Podľa tímu izraelských výskumníkov na Weizmann Institute of Science je však za týmto priateľským gestom niečo viac – vraj je to spôsob, ako sa ľudia medzi sebou „oňuchávajú“!

307

Štrngnutie alebo “faker”. Viete, ako vznikli najznámejšie skratky a gestá?

Pri stretnutí sa oňuchávame ako zvieratá

Tvrdí vedúci výskumu Idan Frumin, ktorý filmoval 153 študentov – dobrovoľníkov pri tom, ako ich výskumníci vítali – a to buď s podaním ruky, alebo bez. Takto Frumin opisuje, čo sa dialo ďalej: Po potrasení rúk medzi osobami rovnakého pohlavia sa zvýšilo ovoniavanie si pravej ruky o viac ako 100 %. Na rozdiel od toho, po potrasení si pravicou medzi osobami opačného pohlavia nastal ten istý efekt, ale nečuchali k svojej pravej, ale naopak k ľavej ruke. Tento nepomer vyvolaný rôznymi pohlaviami zostáva doteraz záhadou.

Prečo sa ovoniavame a čo tým sledujeme?

Pokiaľ ide o otázku, čo vlastne účastníci pokusu ovoniavali – niektorí z nich si podali ruku s výskumníkom, ktorý mal natiahnutú latexovú rukavicu. Chemická analýza ukázala, že sa na rukavici zachytilo niekoľko chemických látok, ktoré sú považované za dôležité v sociálnej signalizácii medzi niektorými zvieratami – a možno i ľuďmi.

Áno, je to bizarné, avšak nie je to prvý výskum, ktorý odhalil, že ľudia medzi sebou komunikujú i pomocou pachov. Už dlhšie sa napríklad vie, že reagujeme na pach ľudského potu atď. Austrálsky výskum už viac ako pred desiatimi rokmi dokázal, že bielizeň, ktorá prišla do styku s mužským feromónom, kupovali ženy viac, aj keď bola drahšia. Dokonca aj upomienky na splácanie dlhov napustené feromónmi boli o jednu pätinu úspešnejšie než tie bez nich…

Noam Sobel, spoluautor izraelského výskumu, viedol v minulosti štúdiu, ktorá ukázala, že muži ostanú menej se*uálne nabudení po tom, ako zacítia „ženské slzy“. Vysvetlil to tým, že tak identifikujeme slovo „nie“ v jazyku chemickej komunikácie. Ženy majú totiž tendenciu plakať viac počas menštruácie, kedy nie je vhodný čas otehotnieť.

Konečný výsledok výskumu ešte stále nie je úplne jasný, avšak jeden zásadný a okamžitý efekt už priniesol – pri ďalšom podaní rúk si na to slávne pričuchnutie určite spomenieme.