Počuli ste už o ľudskom samovznietení? Tento fenomén patrí k nevysvetliteľným javom a v drvivej väčšine končí doslova spopolnením. Prečo k nemu dochádza a ako mu prechádzať?Pri psychickom vypätí je možné, že človek už nápor, ktorý je na neho kladený, nezvláda a vnútorne vyhorí. Je to veľmi nepríjemný dôvod na nutnú dovolenku aj preto, že často po nej nie je cesty späť – späť do pôvodného zamestnania. Ľudia mnohokrát podceňujú svoje psychické zdravie a berú na seba viac, ako sú schopní uniesť. Pozor na to, môže sa stať, že doslova zhoríte.

Sám sebe podpaľačom

Okrem psychického vyhorenia existuje aj vyhorenie fyzické, kedy dôjde k podpáleniu vlastného tela bez pomoci vonkajšieho zdroja. Jav sa nazýva samovznietenie a spôsobuje úplné zhorenie tela tak, že z neho zostane len popol.

samovznietenie

Obete takéhoto uhorenia zväčša umierajú osamote a rýchlo. Dokonca nevolajú o pomoc ani sa nijak nechránia, akoby si situáciu vôbec neuvedomovali. Existuje však aj pár svedkov, prípadne preživších, aj keď je to skôr výnimkou, ktorí samovznietenie opisujú takto: Z brucha alebo chrbta obete vyšľahla modrá žiara a vo veľmi krátkom čase došlo k spopolneniu.

Otázkou zostáva – ako je vôbec možné vyvinúť teplotu, pri ktorej dôjde k spáleniu v tak krátkom čase, keď pri zhorení v krematóriu je na to potrebných až 8 hodín pri teplote 1700˚C? Je možné, aby ľudské telo takto vysokú teplotu samé vyprodukovalo?

Hasiči sú samovznietením šokovaní

Ľudské telo je tvorené z viac ako 60 % vodou, preto spálenie človeka nie je jednoduché. Pri násilnej smrti ohňom sú zranenia väčšinou len povrchové, pretože na spálenie ľudskej bytosti aj s kosťami je potrebná vysoká teplota a čas. Zaujímavé je, že pri samovznietení oheň vychádza z vnútra človeka a stáva sa, že zatiaľčo trup je spálený na popol, končatiny zostávajú nedotknuté.

samovznietenie človeka

Pri mnohých prípadoch údajného samovznietenia privolaní hasiči len krútili hlavami, pretože okolie spáleného tela zostáva neporušené, hoci je v tesnej blízkosti akýchkoľvek horľavý materiál (či už drevená stolička, na ktorej obeť sedela, záclony v tesnej blízkosti, koberec atď).

Vedecké teórie a názory laických bádateľov

V minulosti sa predpokladalo, že k samovznieteniu dochádza u ľudí holdujúcich alkoholu a cigaretám. Dnes sú tieto mýty vyvrátené, keďže človek by musel vypiť enormné množstvo čistého liehu, aby sa stal aspoň z časti zápalným.

Samovznietením sa v súčasnosti zaoberajú vedci aj bádatelia a prinášajú rôzne zaujímavé teórie:

– samovznietenie spôsobuje chemická zmena v tele, kvôli ktorej dochádza k hromadeniu výbušných látok. Stačí potom nedostatok pohybu a tieto látky spôsobia explóziu.

– má k nemu dochádzať u ľudí psychicky vyčerpaných, ktorí si ho sami privolajú nejakou vnútornou ničivou energiou

– za tento jav je zodpovedná energia zo slnka najčastejšie v podobe tzv. guľového blesku

guľový blesk

– ezoterická teória hľadá príčinu samovznietenia v éterickom dvojníkovi (éterický dvojník je akoby obal okolo nášho tela, ktorý chráni energiu vyžarujúcu z nás a k nám). Z nejakého dôvodu sa však môže stať, že sa tento „obal“ rozpadne a z tela vystrelí smerom von obrovská energia, ktorá spôsobí zuhoľnatenie.

Hlavne nezhorieť

Najbizarnejšie na samovznietení je to, že nikto nevie s určitosťou povedať prečo a kedy k nemu dôjde. Najčastejšie sa hovorí o únave a vyčerpanosti, ktorú cítili obete tesne pred zhorením. Okrem toho, sú tu opisy svedkov akejsi modrej žiary vychádzajúcej z brucha alebo chrbta. Tieto slová len potvrdzujú dávne názory o sile človeka, sídliacej v tejto časti tela. Za zmienku stojí aj fakt, že už naši predkovia nosili hrubé opasky, aby si brucho chránili. A ani slovné spojenie „vnútorný oheň“ nemusí byť len metaforou.

Ľudské telo je nepochybne zaujímavým organizmom, ktorý dokáže svojim konaním udivovať. Niekedy spácha veci, ktoré nevieme objasniť, napriek tomu s ním žijeme takpovediac „pod jednou strechou“. Tak teda nezhorte na slnku, nevyhorte v práci a hlavne sa sami nevznieťte.