Mnohí z nás už zažili ten pocit, keď predbehli civilné auto rýchlejšie, ako by mali a zrazu sa za oknom a v maske auta rozblikali červené a modré svetlá. Je to niečo podobné, ako keď vám napíše “mešká mi to”. Strach, pot, neistota. Máte chuť vrátiť sa v čase a ubrať plyn. Prípadne ho vytiahnuť skôr.O tom, že policajti porušujú na Slovensku zákon doslova s radosťou…, sme si už písali. Tentokrát problém nastáva, okrem toho vášho s pokutou, práve pri blikajúcich majákoch policajného auta. Prečo? Lebo by za oknom a v maske nemali čo robiť!

Podľa vyhlášky č. 116/1997 o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v druhej časti, § 4, ods. 4 ” Zvláštne výstražné svetlo musí byť umiestnené:
a) na najvyššom mieste karosérie alebo nadstavby motorového vozidla, a to v pozdĺžnej strednej rovine motorového vozidla alebo symetricky po oboch stranách tejto roviny,
b) tak, aby vždy aspoň jedno svetlo bolo na vodorovnej vozovke priamo viditeľné z ktoréhokoľvek miesta vo výške 1 m nad vozovkou a vzdialené najmenej 20 m od svetelného zdroja.”

Na Facebooku veľa ľudí zdieľa práve túto vyhlášku a obviňuje tých, ktorí nám majú pomáhať a majú nás chrániť, že nás klamú aj týmto spôsobom. Myslíte si, že polícia porušuje zákon alebo sú občania prehnane domýšľaví?

Foto: aktualne.cz