Počítače či telefóny nie sú cudzie ani zvieratám! Dôkazom toho je pár záberov, ktoré pôsobia naozaj dôveryhodne. Hoci mačka či opica za vás robotu asi nespravia, no pri pohľade na ne by ste ich zrejme už len kvôli chvíľkovému rozptýleniu z tej nudnej roboty vo svojej kancelárii radi uchýlili. Otázkou však je, či by ste sa celý deň nemuseli venovať len im :)Untitled-3 Untitled-4 Untitled-5 Untitled-6 Untitled-7 Untitled-8 Untitled-9 Untitled-10 Untitled-11 Untitled-12 Untitled-13 Untitled-14 Untitled-15 Untitled-16 Untitled-17 Untitled-18 Untitled-19 Untitled-20