Toto video berte ako výstrahu, aby ste sa nikdy neopierali o cudzie auto. Karma vám to vráti! :D