Pred pár dňami sme vám priniesli video utečencov, ktorí sa novinárom sťažujú na stravu v Taliansku a ich nepochopiteľné nároky, napriek tomu, že od štátu dostávajú viac peňazí ako priemerný Slovák, ktorý je od rána do večera v robote. Lenže na základe výpovede jedného utečenca si netreba robiť rovnaký obraz o všetkých.

Väčšina ľudí v našej krajine zachováva negatívny postoj voči imigrantom, ktorých nepriaznivé podmienky vládnuce v ich rodnej krajine prinútili utiecť do Európy. Mnohí nevidia podstatu aktuálne veľkej vlny vysťahovaletstva a v ich hlavách panujú názory, ktoré sa však nezakladajú na pravde. Nepoznajú osudy ľudí, ktorí momentálne spávajú na uliciach a prosia o azyl. Vidia len to zlé, a to je chyba. Preto sme sa vám rozhodli priniesť video zobrazujúce, ako to s tými utečencami vlastne je a že jediné, po čom väčšina z nich túži, je bezpečie, o ktorom by v ich krajine mohli len snívať.

V rámci tejto témy dopĺňame aj výpoveď Lucie Čemovej, ktorá pracuje ako integračný pracovník s imigrantmi:

Foto: Youtube | Zdroj: jablko.sk