Islamský štát (IS) sa opäť raz prezentoval. Militantská organizácia uvoľnila tentokrát do éteru video, ktoré zachytáva podrobné prípravy samovražedného atentátnika na bombový útok. Tie sú pritom tak precízne, že možno tragédii zabrániť len veľmi ťažko…

Video zachytáva postup teroristov, ktorí najskôr bomby naložené na korbe auta dôkladne prepoja a následne pripoja na rozbušku, aby mohli byť plne účinné. Z auta následne vystúpi aj samovražedný atentátnik, pričom tu nastáva paradoxná situácia. Krátko pred svojou smrťou totiž ukazuje symbol „Peace“ (mier), opätovne nasadá a odchádza preč. O niekoľko sekúnd počujeme už len mohutný výbuch, kúdol dymu a staré známe „Allahu akbrar,“ teda „Boh je najväčší.“

Foto: Mojevideo