Toto nie je vtip, ale reálna reklamná kampaň VŠP v Brne na prilákanie študentov, ktorí nikdy neplávali s prúdom, a to ani v oblasti známok.Boj súkromných a verejných vysokých škôl o študentov je tvrdý chlebík. Vysoká škola podnikania v Brne si urobila reklamnú kampaň úplne svojsky. Najala si brnenské centrum inovatívnej spolupráce Unifer a rozhodla sa zacieliť na všetkých outsiderov a študentov, ktorí nezmaturovali na prvýkrát a budú mať opravné termíny teraz v septembri. Ich heslo znie: „J*bať mainstream! Na výšku sa hlásim teraz.“

Netradičná kampaň

Centrum Unifer vysvetľuje zámer kampane takto: “Platí všeobecná predstava, že po strednej škole každý pokračuje na vysokú školu. Je to proste taký mainstream. Pokiaľ sa človek tomuto smeru vymyká, napríklad sa nedostane na vysokú školu, nepodarí sa mu na prvýkrát maturitná skúška atď., začne pociťovať neistotu a tlak zo svojho okolia. Vidí ostatných, ktorí si idú svoju úspešnú nalajnovanú budúcnosť a začne pochybovať o svojich schopnostiach. Našou kampaňou chceme týchto outsiderov podporiť a odkázať im, nech sa vykašlú na mainstream a nájdu si svoju vlastnú cestu k úspechu. V tom im má pomôcť práve Vysoká škola podnikania v Brne.”

jebat mainstream kampan

Okrem vlastnej mikrostránky využili na propagáciu billboardy, plagáty na MHD a bannery na hlavnej stanici v Brne. Po zverejnení netradičnej kampane sa ľudia okamžite rozdelili na dve skupiny. Mainstreamerov a outsiderov.:) Aj keď zvolili dosť netradičnú reklamu, v zásade sa nápadu nedá nič vytknúť. Na to, aby bol z niekoho dobrý podnikateľ, predsa nepotrebuje jednotky na strednej, ale vedomosti o podnikaní, vlastné nápady a prax. Kto sa hlási?

Zdroj a Foto: objevit.cz, vspbrno.cz