Pán Melíško už síce nie je medzi nami, ale k jeho intenzite a farbe hlasu má veľmi dobre našliapnuté neznámy mužík, ktorý “prednášal” modlitbu Otčenáš priamo na námestí v Trnave.Na Slovensku nie je zvykom, aby sa ľudia modlili len tak, mimo omše či inej cirkevnej “akcie”, na verejných priestranstvách. Aj preto zrejme muž, ktorý sa veľmi hlasno a precítene modlil na námestí v Trnave, zaujal svojim prejavom okoloidúcich a jeden z nich zavesil jeho Otčenáš na internet. Neslovák, ktorý by počul tento prednes, by si možno pomyslel, že ide o niekoho, kto sa pokúša o cover skladby od kapely Rammstein.

-a-