Chodiť po hladine kvapaliny dokáže len Copperfield a jemu ľudia podobní. Bežný smrteľník sa môže aj pototo, ale skrátka tento nadľudský čin sa mu nikdy nepodarí. Len v prípade, že by sa jednalo o kvapalinu, ktorá si hovorí Nenewtonská.Kráčať po Nenewtonskej kvapaline nie je až tak nereálne. Dôležite je udržať tempo a hlavne nezastavovať. V tom prípade by sa mohla hmota zdeformovať natoľko, že sa do nej prepadnete. Ak si to v praxi neviete až tak predstaviť, pozrite si video, v ktorom si ľudia vyskúšali, aké je to prechádzať sa po tejto tekutine. Veru nie všetkým sa podarilo ostať nohami pevne na hladine. :)

Foto: Youtube