Napriek tomu, že už žijeme v roku 2015, stále je u mnohých ľudí homosexualita vnímaná ako choroba alebo niečo, čo do normálneho sveta nepatrí.O nízkej tolerancii voči “inak orientovaným” vás presvedčí aj nasledujúci sociálny experiment, ktorý v Moskve natočili dvaja mladí Rusi. Chlapci sa prechádzali za ruky a aj keď nerozumiete po rusky, podľa pípania zistíte, že negatívne reakcie sa valili z každej strany – nielen tie slovné… a to sme si mysleli, že v takej metropole, akou je Moskva, budú ľudia menej konzervatívni než napríklad u nás..

Foto: Youtube