Medzi vedcami, ktorí sa zaoberajú otázkou veľkosti rôznych oblastí mozgu, je už desiatky rokov známe, že mužský mozog má väčší objem ako ten ženský. Vyplýva to z výskumov, ktorých poznatky však boli doposiaľ podložené len na malej vzorke ľudí. Teraz prichádzajú nové informácie!V novej štúdii sa tím výskumníkov vedený psychológom Stuartom Ritchiem z Edinburskej univerzity zapojil do prebiehajúcej dlhodobej biomedicínskej štúdie, v ktorej skupina ľudí, pozostávajúca z 2750 žien a 2466 mužov vo veku 44 až 77 rokov, podstúpila skenovanie mozgu. Ritchie a jeho kolegovia skúmali objemy 68 oblastí v mozgu, hrúbku mozgovej kôry a iné oblasti.

Zistilo sa, že ženy majú väčší objem tej časti mozgu, ktorú spájajú s vyššími skóre v rôznych kognitívnych a všeobecných inteligenčných testoch. Muži majú naopak vyššie objemy mozgu v častiach, ktoré zohrávajú úlohu v oblasti pamäte, priestorového povedomia, emócií, rozhodovania, učenia sa, spracovania a prenosu senzorických informácií. Celkovo bolo zistené, že muži majú väčší objem v štrnástich oblastiach mozgu, zatiaľ čo predstaviteľky nežného pohlavia len v desiatich.

Zdroj: sciencemag.org | Foto: pixabay.com, giphy.com