Podľa vedcov sa naša pamäť nachádza v časti mozgu zodpovednej za prenos chemických a elektrických signálov, ktorých manipuláciou by sme mohli ovládať spomienky.Nový výskum naznačuje, že už čoskoro bude možné z mozgu vymazať traumatizujúce udalost. Vedci totiž zistili, že proteíny zodpovedné za ukladanie dlhodobých a nedôležitých spomienok v nervovej sústave sú úplne odlišné. To znamená, že tie nepodstatné, ktoré spôsobujú traumu, môžu byť farmaceuticky presne zacielené a odstránené.

Vedci sa zamerali na to, prečo nepodstatné spomienky spojené s traumatickým zážitkom spúšťajú úzkosť. Prišli na to, že proces, ktorý mozog používa na ukladanie dlhodobej pamäte, nie je totožný s tým, ktorý kóduje náhodnú pamäť. Preto nehrozí, aby sa omylom vymazalo niečo z dôležitých spomienok.

Predstavte si, že vás okradnú napríklad v autobuse. Tento traumatický zážitok vo vás môže následne spúšťať nervozitu a úzkosť vždy, keď budete cestovať hromadným dopravným prostriedkom, avšak v budúcnosti by ste túto traumu mohli vymazať jedinou tabletkou.

Zdroj: yournewswire.com