Na náš inzerát ohľadom pracovnej pozície Tvár časopisu SLOVAK MAN  (500 € mesačne + auto + telefón + poukazy na služby) zareagovalo množstvo dievčat. Ďalšou z nich, ktorá poslala aj videovizitku a tým pádom oficiálna uchádzačka je Patrícia Bučíková.p.bucikova1 p.bucikova2 p.bucikova3 p.bucikova4 p.bucikova5 p.bucikova6 p.bucikova7 p.bucikova8 p.bucikova9