Toto tlačidlo na klávesnici drvivá väčšina ľudí nepoužíva vôbec. Občas ho možno náhodne stlačíte, keď utierate prach z počítača. A to je chyba, pretože tento zázračný kláves vám dokáže poriadne urýchliť prácu s PC. Pokiaľ používate operačný systém Windows, vyskúšajte si klávesové skratky, ktoré vám zjednodušia váš život!Klávesové skratky pre Windows 7

Klávesová skratka Funkcia
Kláves Windows

Otvoriť alebo zavrieť ponuku Štart.

Kláves Windows + kláves Pause

Zobraziť dialógové okno Systém – vlastnosti.

Kláves Windows+D

Zobraziť pracovnú plochu.

Kláves Windows+M

Minimalizovať všetky okná.

Kláves Windows +Shift+M

Obnoviť minimalizované okná na pracovnej ploche.

Kláves Windows+E

Otvoriť priečinok Počítač.

Kláves Windows+F

Hľadať súbor alebo priečinok.

Ctrl+Kláves Windows+F

Hľadať počítače (ak sa nachádzate v sieti).

Kláves Windows+L

Uzamknúť počítač alebo prepnúť používateľov.

Kláves Windows+R

Otvoriť dialógové okno Spustenie.

Kláves Windows+T

Prechádzať programami na paneli úloh.

Kláves Windows +číslo

Spustiť program pripnutý k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom. Ak už je program spustený, prepnúť na tento program.

Shift+Kláves Windows+číslo

Spustiť novú inštanciu programu pripnutého k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom.

Ctrl+Kláves Windows+číslo

Prepnúť do naposledy aktívneho okna programu pripnutého k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom.

Alt+Kláves Windows+číslo

Otvoriť zoznam odkazov pre program pripnutý k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom.

Kláves Windows+Tab

Prechádzať programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero.

Ctrl+Kláves Windows+Tab

Použiť klávesy so šípkami na prechádzanie programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero.

Ctrl+Kláves Windows+B

Prepnúť na program, ktorý zobrazil hlásenie v oblasti oznámení.

Kláves Windows+ medzerník

Zobraziť ukážku pracovnej plochy.

Kláves Windows +šípka nahor

Maximalizovať okno.

Kláves Windows+ šípka doľava

Maximalizovať okno na ľavú stranu obrazovky.

Kláves Windows+ šípka doprava

Maximalizovať okno na pravú stranu obrazovky.

Kláves Windows+ šípka nadol

Minimalizovať okno.

Kláves Windows+ kláves Home

Minimalizovať všetky okná okrem aktívneho okna.

Kláves Windows +Shift+šípka nahor

Roztiahnuť okno smerom k hornej a spodnej strane obrazovky.

Kláves Windows +Shift+šípka doľava alebo šípka doprava

Presunúť okno z jedného monitora na druhý.

Kláves Windows+P

Vybrať režim zobrazovania prezentácie.

Kláves Windows+G

Prechádzať cez miniaplikácie.

Kláves Windows+U

Otvoriť Centrum zjednodušenia prístupu.

Kláves Windows+X

Otvoriť Windows Centrum mobilných zariadení.

windows

Klávesové skratky pre Windows 8

Klávesová skratka Úloha
Kláves Windows+ F1

Otvorenie položky Pomoc a technická podpora pre systém Windows

Kláves Windows

Zobrazenie alebo skrytie domovskej obrazovky

Kláves Windows+ B

Nastavenie zamerania na oblasť oznámení

Kláves Windows+ C

Otvorenie kľúčových tlačidiel

Kláves Windows+ D

Zobrazenie a skrytie pracovnej plochy

Kláves Windows+ E

Otvorenie Prieskumníka

Kláves Windows+ F

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie a vyhľadávanie súborov

Kláves Windows+ H

Otvorenie kľúčového tlačidla Zdieľanie

Kláves Windows+ I

Otvorenie kľúčového tlačidla Nastavenie

Kláves Windows+ K

Otvorenie kľúčového tlačidla Zariadenia

Kláves Windows+ L

Uzamknutie počítača alebo prepínanie používateľov

Kláves Windows+ M

Minimalizovanie všetkých okien

Kláves Windows+ O

Uzamknutie orientácie zariadenia

Kláves Windows+ P

Výber režimu zobrazovania prezentácie

Kláves Windows+ Q

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie kdekoľvek alebo v otvorenej aplikácii (ak aplikácia podporuje vyhľadávanie v aplikácii)

Kláves Windows+ R

Otvorenie dialógového okna Spustiť

Kláves Windows+ S

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie vo Windowse a na webe

Kláves Windows+ T

Cyklické prepínanie medzi aplikáciami na paneli úloh

Kláves Windows+ U

Otvorenie Centra zjednodušenia prístupu

Kláves Windows+ V

Cyklické prepínanie oznámení

Kláves Windows+ Shift + V

Cyklické prepínanie medzi oznámeniami v opačnom poradí

Kláves Windows+ W

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie a vyhľadávanie nastavení

Kláves Windows+ X

Otvorenie ponuky Rýchle prepojenie

Kláves Windows+ Z

Zobrazenie príkazov dostupných v aplikácii

Poznámka: Niektoré nastavenia a možnosti môžete zobraziť otvorením kľúčového tlačidla Nastavenie, keď je aplikácia otvorená.

Kláves Windows+ ,

Dočasné zobrazenie ukážky pracovnej plochy

Kláves Windows+ Pause

Zobrazenie dialógového okna Vlastnosti systému

Kláves Windows+ Ctrl + F

Vyhľadávanie počítačov (ak sa nachádzate v sieti).

Kláves Windows+ Shift + M

Obnovenie minimalizovaných okien na pracovnej ploche

Kláves Windows+ číslo

Otvorenie pracovnej plochy a spustenie aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom. Ak už je aplikácia spustená, prepne na túto aplikáciu.

Kláves Windows+ Shift + číslo

Otvorenie pracovnej plochy a spustenie novej inštancie aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom

Kláves Windows+ Ctrl + číslo

Otvorenie pracovnej plochy a prepnutie do posledného aktívneho okna aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom

Kláves Windows+ Alt + číslo

Otvorenie pracovnej plochy a otvorenie zoznamu odkazov aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom

Kláves Windows+ Ctrl + Shift + číslo

Otvorenie pracovnej plochy a otvorenie novej inštancie aplikácie nachádzajúcej sa na určitej pozícii na paneli úloh ako správca

Kláves Windows+ Tab

Cyklické prepínanie medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií)

Kláves Windows+ Ctrl + Tab

Cyklické prepínanie medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií)

Kláves Windows+ Shift + Tab

Cyklické prepínanie medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií) v obrátenom poradí

Kláves Windows+ Ctrl + B

Prepnúť na aplikáciu, ktorá zobrazila hlásenie v oblasti oznámení

Kláves Windows+ šípka nahor

Maximalizácia okna

Kláves Windows+ šípka nadol

Odstránenie aktuálnej aplikácie z obrazovky alebo minimalizovanie okna pracovnej plochy

Kláves Windows+ šípka doľava

Maximalizovanie aplikácie alebo okna pracovnej plochy na ľavú stranu obrazovky

Kláves Windows+ šípka doprava

Maximalizovanie aplikácie alebo okna pracovnej plochy na pravú stranu obrazovky

Kláves Windows+ Home

Minimalizovanie všetkých okrem aktívneho okna pracovnej plochy (pri druhom stlačení obnoví všetky okná)

Kláves Windows+ Shift + šípka nahor

Roztiahnutie okna smerom k hornej a dolnej strane obrazovky.

Kláves Windows+ Shift + šípka nadol

Obnovenie/minimalizovanie aktívnych okien pracovnej plochy vertikálne, so zachovaním šírky

Kláves Windows+ Shift + šípka doľava alebo šípka doprava

Presunutie aplikácie alebo okna na pracovnej ploche z jedného monitora na druhý

Kláves Windows+ medzerník

Prepnutie jazyka na zadávanie textu a rozloženia klávesnice

Kláves Windows+ Ctrl + medzerník

Prechod na vstup vybratý predtým

Kláves Windows+ Enter

Otvorenie aplikácie Moderátor

Kláves Windows+ Shift + bodka (.)

Cyklické prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

Kláves Windows+ bodka (.)

Cyklické prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

Kláves Windows+ /

Spustenie konverzie IME

Kláves Windows+ Alt + Enter

Otvorenie aplikácie WindowsMedia Center

Kláves Windows+ plus (+) alebo mínus (–)

Priblíženie alebo oddialenie položky

Kláves Windows+ Esc

Vypnutie Zväčšovacieho skla

windows 8

Klávesové skratky pre Windows 10

Klávesová skratka Úloha
Kláves Windows

Otvoriť alebo zavrieť ponuku Štart

Kláves Windows + A

Otvoriť Centrum akcií

Kláves Windows + B

Nastaviť oblasť oznámení ako aktívnu

Kláves Windows + C

Otvoriť Cortanu v režime počúvania

Poznámka: Cortana je k dispozícii iba v niektorých krajinách alebo oblastiach a niektoré funkcie Cortany nemusia byť všade k dispozícii. Ak Cortana nie je k dispozícii alebo je vypnutá, môžete použiť vyhľadávanie.

Kláves Windows + D

Zobraziť a skryť pracovnú plochu

Kláves Windows + E

Otvoriť Prieskumníka

Kláves Windows + G

Otvoriť herný panel pri otvorení hry

Kláves Windows + H

Otvoriť kľúčové tlačidlo Zdieľanie

Kláves Windows + I

Otvoriť Nastavenie

Kláves Windows + K

Otvoriť rýchlu akciu Pripojiť

Kláves Windows + L

Uzamknúť počítač alebo prepnúť kontá

Kláves Windows + M

Minimalizovať všetky okná

Kláves Windows + O

Uzamknúť orientáciu zariadenia

Kláves Windows + P

Vybrať režim zobrazenia prezentácie

Kláves Windows + R

Otvoriť dialógové okno Spustiť

Kláves Windows + S

Otvoriť vyhľadávanie

Kláves Windows + T

Prechádzať medzi aplikáciami na paneli úloh

Kláves Windows + U

Otvoriť Centrum zjednodušenia prístupu

Kláves Windows + V

Prechádzať medzi oznámeniami

Kláves Windows + Shift + V

Prechádzať medzi oznámeniami v opačnom poradí

Kláves Windows + X

Otvoriť ponuku Rýchle prepojenie

Kláves Windows + Z

Zobraziť dostupné príkazy v aplikácii v režime zobrazenia na celej obrazovke

Kláves Windows + čiarka (,)

Dočasne zobraziť ukážku pracovnej plochy

Kláves Windows + Pause

Zobraziť dialógové okno Vlastnosti systému

Kláves Windows + Ctrl + F

Vyhľadávať počítače (ak ste pripojení k sieti)

Kláves Windows + Shift + M

Obnoviť minimalizované okná na pracovnej ploche

Kláves Windows + číslo

Otvoriť pracovnú plochu a spustiť aplikáciu pripnutú na panel úloh na mieste označenom daným číslom. Ak je aplikácia už spustená, prepne sa na ňu.

Kláves Windows + Shift + číslo

Otvoriť pracovnú plochu a spustiť novú inštanciu aplikácie pripnutej na panel úloh na mieste označenom daným číslom

Kláves Windows + Ctrl + číslo

Otvoriť pracovnú plochu a prepnúť na posledné aktívne okno aplikácie pripnutej na panel úloh na mieste označenom daným číslom

Kláves Windows + Alt + číslo

Otvoriť pracovnú plochu a zoznam odkazov aplikácie pripnutej na panel úloh na mieste označenom daným číslom

Kláves Windows + Ctrl + Shift + číslo

Otvoriť pracovnú plochu a novú inštanciu aplikácie nachádzajúcej sa na určitej pozícii na paneli úloh ako správca

Kláves Windows + Tab

Otvoriť zobrazenie úloh

Kláves Windows + šípka nahor

Maximalizovať okno

Kláves Windows + šípka nadol

Odstrániť aktuálnu aplikáciu z obrazovky alebo minimalizovať okno pracovnej plochy

Kláves Windows + šípka doľava

Maximalizovať aplikáciu alebo okno pracovnej plochy na ľavej strane obrazovky

Kláves Windows + šípka doprava

Maximalizovať aplikáciu alebo okno pracovnej plochy na pravej strane obrazovky

Kláves Windows + Home

Minimalizovať všetko okrem okna aktívnej pracovnej plochy (pri druhom stlačení sa obnovia všetky okná)

Kláves Windows + Shift + šípka nahor

Roztiahnuť okno pracovnej plochy smerom k hornej a dolnej strane obrazovky

Kláves Windows + Shift + šípka nadol

Obnoviť/minimalizovať aktívne okná pracovnej plochy vertikálne, so zachovaním šírky

Kláves Windows + Shift + šípka doľava alebo šípka doprava

Premiestniť aplikáciu alebo okno na pracovnej ploche z jedného monitora na druhý

Kláves Windows + medzerník

Prepnúť vstupný jazyk a rozloženie klávesnice

Kláves Windows + Ctrl + medzerník

Zmeniť na predtým vybratý vstup

Kláves Windows + Enter

Otvoriť Moderátora

Kláves Windows + lomka (/)

Spustiť spätnú konverziu IME

Kláves Windows + plus (+) alebo mínus (-)

Priblížiť alebo oddialiť pomocou Lupy

Kláves Windows + Esc

Vypnúť Lupu

Zdroj: Windows.microsoft.com, Youtube.com | Foto: Favim.com, Gizmodo.com.au, Quickmeme.com

AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČIL, PODPORTE HO:
Andrej
Mal by som sa venovať štúdiu, no radšej prokrastinujem a píšem články. Sorry, mami. Ženy, šport, zábava (toto poradie nezamieňať s rebríčkom priorít...alebo?).