Skutočnosť či konšpiračné teórie? Narážame na spoločnosti, ktorých tajomný pojem prerástol do myslenia, že práve ony riadia tento svet, rozhodujú o smerovaní spoločnosti, určujú politický charakter, stanovujú zákony, definujú vývoj ekonomiky… Organizácie, ktoré sú rovnako záhadné ako nebezpečné. Držia naozaj kľúče ku všetkému, čo tento svet má a ponúka? My vám predstavujeme niektoré z nich a je len na vás, či uveríte, že naozaj existujú…

Rád Skull and Bones

skull-and-bones_1448369290

Spoločnosť bola založená v roku 1832 skupinou študentov z Yale University. Iniciátormi boli William H. Russell a Alphonso Taft. Členovia tohto spolku často pochádzajú z prominentných rodín, jedná sa najmä o potomkov politikov, obchodníkov a iných vplyvných osobností. Členom sa môže stať iba študent štvrtého ročníka, ktorého navrhne práve prijatý člen. Po prijatí musí nový člen ležať nahý niekoľko dní na rakve v Hrobke (miesto, kde sa stretávajú) a rozprávať o svojich najtemnejších se*uálnych predstavách. Typické je logo lebky s dvoma prekríženými kosťami alebo číslo „322“. Medzi členov spolku Skull and bones patria bývalí americkí prezidenti ako William H. Taft, George H.W. Bush, George W. Bush či poprední predstavitelia CIA. Cieľom tohto rádu je vplyv na riadenie politiky USA.

Spoločnosť Thule

german-thule_1448369343

Spolok bol založený ako študentská skupina zaoberajúca sa germánskym starovekom. V roku 1918 ju v Mníchove založil vojnový veterán z prvej svetovej vojny, šľachtic von Sebottendorf. Jednalo sa o skupinu okultistov, ktorí verili na mágiu, nadradenú rasu, na Atlantídu a runovú symboliku. Tento spolok mal výrazný vplyv na rozvoj nacizmu. Medzi popredných členov patrili Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Hans Frank a mnoho ďalších osobností z politickej strany NSDAP či veliteľov SS jednotiek. Povráva sa, že aj samotný Adolf Hitler bol členom, no nikdy to nebolo potvrdené. Ich cieľom bolo nájsť pôvod árijskej rasy a pomerne jednoduchým a účinným spôsobom, vyvraždovaním, znížiť veľkosť populácie a nastoliť nový rád. Názov Thule pochádza z pomenovania bájneho severského ostrova, ktorý bol chápaný ako miesto, kde vznikla árijská rasa. Za symbol používali svastiku, ktorú ako svoj symbol v druhej svetovej vojne prevzali nacisti.

Klub Bilderberg

Klub Bilderberg je označenie pre každoročnú uzavretú konferenciu 150-tich významných osobností zo Severnej Ameriky a Európy. Jedná sa najmä o ľudí z politickej elity a expertov z oblasti priemyslu, financií, obchodu či masmediálnej komunikácie. Názov skupiny je odvodený od mena hotela de Bilderberg v Holandsku, kde sa 29. 5. 1954 konalo prvé stretnutie. S myšlienkou konferencie prišiel poľský politik Józef Retinger, ktorý chcel podporiť atlanticizmus – lepšie porozumenie medzi kultúrami Európy a Severnej Ameriky so zámerom spolupráce v politickej a hospodárskej oblasti. V súčasnosti je cieľom tejto skupiny vytvoriť unitárnu a účelovú aristokraciu, ktorá rozhoduje o chode našej spoločnosti. Jedna z teórií tvrdí, že klub Bilderberg stojí za hospodárskymi krízami a terorizmom vo svete. Do tohto spolku patria členovia rodiny Rockefeller, bývalý španielsky kráľ Juan Carlos, princ Charles, nemecká kancelárka Merkelová, Bill Gates, majitelia spoločnosti IBM, Xerox, Google…

Slobodomurári

freemasonry-motto561616-1

Slobodomurárstvo je pomenovanie nadnárodného neverejného združenia niekedy označovaného aj ako bratstvo, ktoré vzniklo ako aristokratický, neskôr elitný buržoázny kozmopolitný klub. Aj keď o vzniku tohto združenia existuje viacero teórií, pôvod i názov sa oficiálne odvodzuje od cechu murárov a za rok založenia je považovaný rok 1717, kedy sa spojili štyri londýnske lóže do veľkolóže. Hovorí sa, že slobodomurári sa snažia o humanitu, sociálnu premenu spoločnosti a podporu neprivilegovaných vrstiev, na druhej strane o nich kolujú rôzne teórie, najpopulárnejšia tvrdí, že ich členovia sú Židia, ktorí sa snažia ovládnuť svet. Ich symbolom je prekrížený uholník a kružidlo, občas možno nájsť písmeno G, ktoré znamená „geometria“ alebo tiež „gnosis“ (=poznanie). Mená členov či akékoľvek bližšie informácie sú prísne strážené, nakoľko každý slobodomurár sľubuje dodržať ich tajomstvo.

Rád deviatich uhlov

?????????????????

Rád deviatich uhlov je satanská okultná skupina založená v Spojenom kráľovstve v roku 1960 v mestečku Shropshire. Do povedomia verejnosti sa však dostala až v 80. rokoch, kedy začala vystupovať a presadzovať neonacistickú ideológiu. Svoj prístup popisuje ako „tradičný satanizmus“, ktorý verí v individuálnu snahu o dokonalosť a sebaprekonávanie, čo môže ponúknuť iba Satan. Členovia tohto spolku veria v ľudské obety ako spôsob očisty sveta a odstránenia nedostatkov spoločnosti. Úzko spolupracujú s anarchistami, neonacistami a islamskými teroristickými skupinami. Podľa teórií tento rád zodpovedá za mnohé nedávne teroristické útoky v Európe či USA. Navyše sa ukazuje, že rád má viac ženských než mužských členov.

Asasíni

hashashin_1448369535

Asasíni alebo tiež arabsky Hashashini boli a sú považovaní za jednu z najtajnejších organizácií na svete. Jedná sa o označenie ismá´ílitského hnutia Nizari, ktoré vzniklo v roku 1080. Zo začiatku sa jednalo o zoskupenie ľudí, ktoré viedlo vojenské útoky proti Seldžuckej ríši, ale neskôr sa asasíni sústredili na ochranu svojho územia pred križiackymi výpravami a na vraždy mnohých vodcov templárov. Spolok vychádza zo šiitskej tradície islamu (bojovať proti ortodoxii, veriť v ezoteriku, filozofia osobnej slobody, myslenie „nič nie je pravda, všetko je možné“…). Asasíni boli vyškolení zabijaci, ktorí mali za úlohu infiltrovať sa a vykonať atentát na kľúčovú postavu. Od tej doby je slovo asasín prekladané ako vrah a je spojené s najatým profesionálnym zabijakom. Toto hnutie vydržalo približne 200 rokov, až do doby, kedy väčšinu asasínov vyvraždili Mongoli.

Ku Klux Klan

ku-klux-klan_1448369573

Ku Klux Klan je pomenovanie amerického kultu, ktorý presadzuje pravicovo extrémistické názory, ako biely nacionalizmus, belošská nadradenosť, antisemitizmus a anti-imigrácia. Spolok ich vyjadroval pomocou terorizmu zameraného na oponujúcich jedincov či skupiny. KKK bol založený v 1865 vojnovými veteránmi Armády Konfederácie, ktorí boli nespokojní s výsledkami občianskej vojny a dožadovali sa „vyčistenia“ americkej spoločnosti s opätovným vytvorením otroctva a hlásania iba kresťanstva. Zo začiatku mal kult obrovskú popularitu, tvorilo ho 15 % celkovej populácie USA, avšak častými vnútornými rozpormi medzi jednotlivými klanmi kultu či neustálymi škandálmi prominentných členov sa počet stúpencov hnutia zredukoval na odhadom 5-tisíc.

Ilumináti

 

iluminati545

Vari najpopulárnejší kult modernej spoločnosti. Historicky vychádza z Bavorských iluminátov, čo bola tajná spoločnosť založená 1. 5. 1776 s cieľom oponovať povere, zahmlievaniu faktov v histórii, náboženskému vplyvu vo verejnom živote a zneužívaniu štátnej moci. Z toho plynie i názov ilumináti, v latinčine illuminatus znamená osvietený. Teórie hovoria, že sa jedná o organizáciu, ktorá kontroluje svetové dianie pomocou systému centrálneho bankovníctva, a ktorá sa snaží vytvoriť Nový svetový rád. O jej členoch sa často hovorí ako ľuďoch, ktorí pracujú v tieni. V súčasnosti sa s nimi spájajú mnohé konšpiračné teórie ako Bitka pri Waterloo, Francúzska revolúcia, atentát na prezidenta Johna F. Kennedyho, atď.

Foto: wikipedia.org