Od pokusu, pri ktorom sa prehrial štvrtý reaktor, následne vinný za výbuch jadrovej elektrárne, uplynulo v apríli už tridsaťjeden rokov. Takáto katastrofa aj napriek zásahom obetavých ľudí, ktorí krátko nato následkom ožiarenia podľahli, vypustila do vody, ovzdušia a pôdy obrovské množstvo rádioaktívnych látok.

Dnes sa oblasti s polomerom tridsať kilometrov od miesta explózie hovorí „Zóna smrti“ a vstup do nej je prísne zakázaný. Zatiaľ čo je ale pre ľudí zákaz zákazom, príroda sa so všetkým vysporiada vždy po svojom. Mnohí sú presvedčení o tom, že v tejto oblasti je len prach, neúrodná pôda, kontaminovaná voda, jedným slovom spúšť.

Tím výskumníkov, ktorý má za prísnych podmienok právo do „Zóny smrti“ vstúpiť, však na internete zverejnil šokujúce fotografie. Obrázky absolútne odporujú všetkým predstavám zdevastovanej oblasti, v ktorej by nič živé nemalo šancu prežiť. Na záberoch je vidieť, že je toto miesto tridsať rokov po katastrofe v celkom dobrej kondícii a k životu sa prebudili nielen mikroorganizmy či rastliny a hmyz, ale aj veľké zvieratá, ktoré sa tu nerušene pohybujú. To, že je podľa prístrojov na viacerých miestach dodnes zvýšená radioaktivita, organizmom zjavne až tak neprekáža.

Zdroj: wiemy.to | Foto: Twitter