Kláštor, miesto zasvätené Bohu, kde vládnu prísne pravidlá, disciplína a každodenné modlenie. Aspoň takto si to predstavuje laik, ktorý sa hlbšie nad posolstvom mníchov nezamýšľa. O to prekvapivejšie je potom zistenie, že nie je všetko tak, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.A práve takýmto príkladom sú americké rehoľné sestry z Kalifornie, ktoré sa rozhodli pestovať marihuanu priamo za bránami kláštora. Nie sú však súčasťou žiadneho oficiálneho náboženského rádu, ale ich inšpiráciou sa stalo duchovné zmýšľanie, ekológia a predovšetkým hnutie New Age, ktoré sa skladá z niekoľkých myšlienkových prúdov s vlastnou filozofiou. Dokonca aj ich „kláštor“ predstavuje len dom s tromi izbami a garážou, kde vyrábajú olej z marihuany určený výhradne na terapeutické využitie.

sisters of the valley

Po niekoľkých rokoch legalizácie pestovania marihuany v Kalifornii však prišiel zlom, a to v okamihu, kedy sa stala legislatívna chyba a v niekoľkých mestách bolo kultivovanie „trávy“ zakázané. Na smolu rehoľných sestier Kate a Darcy tam spadalo aj ich mesto Merced, kde sa svojej aktivite dlhodobo venovali na základe získaného oprávnenia. Dámy sa však skalopevne rozhodli pokračovať v pestovaní a výrobe olejov i napriek vydanému zákazu, ktorý v súčasnosti platí, až kým kompetentní chybu neopravia. Nič to ale nemení na tom, že počas tohto obdobia sestry porušujú miestne zákony a sú tak každý deň zasypávané množstvom vyhrážok nielen zo strany mestského zastupiteľstva a polície. Tí sú zástancami názoru, že legalizácia by nemala byť povolená, nakoľko už teraz sa v Kalifornii vymyká pestovanie marihuany spod kontroly.

Zdroj: tpi.it | Foto: facebook.com/sistersofthevalley