Hustá brada trčiaca na všetky strany je pýchou mnohých mužov. Avšak pôsobí dobre aj na naše okolie? Pridáva nám roky? Zastrašuje ostatných? A hlavne – páči sa ženám? Poďme si pomocou vedeckého výskumu spoločne zodpovedať tieto odveké otázky.

1. Ľudia si myslia, že muži s bradou majú vyššie spoločenské postavenie

V experimente, ktorý sa udial na Novom Zélande, mala skupina ľudí ohodnotiť mužov na fotkách. Mala im prideliť hodnotenie od 1 po 5 podľa toho, aké vysoké spoločenské postavenie im odhadujú. Fotky zobrazovali mužské tváre odlišujúce sa od seba iba v jednej veci. Polovica mužov na fotkách mala brady, polovica bola nahladko oholená. Ukázalo sa, že bradatí muži dostali omnoho vyššie hodnotenie, zdali sa teda vplyvnejší než ich hladkí kolegovia.

2. Bradatí muži vyzerajú staršie

Rovnaký experiment sa zaoberal aj otázkou, či muži s bradou pôsobia staršie. Každému príde očividné, že v prípade mladých chlapcov je to určite tak – no zistilo sa, že tento efekt nie je obmedzovaný vekom. Bradatí muži na fotkách pripadali ľuďom oveľa starší, než boli v skutočnosti, zatiaľčo tým oholeným hádali vek celkom správne.

3. Bradatí muži vyzerajú agresívnejšie

Vo výskume v roku 2012 bol zhromaždený zástup mladých bradatých mužov, ktorí súhlasili, že sa v polovici experimentu dobrovoľne oholia. Bradatí aj oholení nafotili tri fotografie so šťastným, neutrálnym a zlostným výrazom tváre. Výskumníci následne ukázali fotky viac ako 200 mužom, ktorí mali ohodnotiť ich agresivitu. Podľa výsledkov sa zdá, že bradatí chlapi nielenže vyzerajú starší a vplyvnejší, ale aj viac zastrašujúci.

beard-698509_1280

4. Brady sú pre ženy atraktívne… niekedy. A niekedy nie.

V tejto otázke, bohužiaľ, stále nepoznáme jednoznačnú odpoveď. Staršie štúdie hovoria, že bradatí muži pripadajú ženám príťažlivejšie, novšie naopak fandia oholeným. A úplne najnovšie štúdie preukazujú určité výhody strniska. Je však lepšie ľahké alebo poriadne strnisko? Ani tu nenarážame na jednoznačný záver – aj v tejto otázke sa doteraz prevedené výskumy rozchádzajú.

Snáď najviac svetla do tejto záhady vnáša experiment, ktorý prišiel na to, že ženy sú v ich preferenciách premenlivé a veľa závisí na okolnostiach. Experiment preukázal, že keď boli ženy vystavené fotkám bradatých mužov, páčili sa im viac oholení a naopak, pri záplave hladkých chlapov sa im viac pozdávali bradáči. Vždy si vybrali tú skupinu, čo bola v menšine. Ak teda chcete využiť príťažlivosť brady vo svoj prospech, neriaďte sa módou a radšej choďte proti prúdu.

5. Brady sú nevýhodou v bitke

A nakoniec evolučné hľadisko. Aký signál vysielala brada v pradávnej dobe našich predkov? Je to akási pradávna demonštrácia dobrých génov a mužnosti? Možno. No jedna teória ponúka oveľa zábavnejšie vysvetlenie. Bradatí chlapi vraj kedysi ukazovali sebaistotu vo svoje bojové schopnosti, pretože samotná brada predstavovala v bitke nevýhodu. Súper ju mohol v boji kedykoľvek zdrapiť a spôsobiť tým bolesť a možné zranenia. Čo myslíte, koľko dnešných bradatých mužov zvážilo toto ohrozenie?