Ľudia častokrát súdia iných podľa výzoru. Ak je niekto bezdomovec, automaticky je pre spoločnosť iba akousi spodinou. Krátky, pravdivý a zároveň smutný príbeh vám ukáže, aké je dôležité príslovie: Nesúď knihu podľa obalu. 

Zdroj: Facebook