Dúfajme, že v dohľadnej dobe sa vedcom podarí vynájsť novú skupinu antibiotík, ktoré dokážu poraziť novoobjavené bakteriálne mutanty. 

Nový bakteriálny mutant

Pred pár dňami publikovali vedci v odbornom časopise The Lancet Infectious Diseases veľmi znepokojivú správu. Pri rutinnom vyšetrení hospodárskych zvierat v Číne (Šanghaj) objavili u ošípaných baktériu Escherichia coli s novým odolným génom mcr-1, čím sa tento bakteriálny kmeň stáva rezistentným aj voči poslednej a najsilnejšej skupine antibiotík (polymyxínom). Následne po tomto objave vedci rýchlo pokračovali vo výskume a odobrali vzorky z ďalších ošípaných, z bravčového a kuracieho mäsa predávaného v 57 supermarketoch, ako aj z 1300 hospitalizovaných pacientov.

Ľahko sa šíri

Obávaný bakteriálny kmeň našli u vzoriek surového mäsa (15 %), u zvieracích vzoriek (21 %), ako aj u 16 pacientov. Ďalšou nebezpečnou vlastnosťou kmeňa je, že dokáže túto odolnosť ľahko odovzdávať ďalším baktériám pomocou plazmidov. Je to prvýkrát, čo bola zaznamenaná takáto jednoduchá cesta šírenia odolnosti na spomínané vysoko účinné antibiotiká.

odolna bakteria
Kolónie baktérie E.coli na agarovej platni (vľavo) a pod elektrónovým mikroskopom (vpravo).

Majú ho zvieratá aj ľudia

Aj keď je pôvod tohto bakteriálneho kmeňa pravdepodobne zvierací, bol potvrdený u hospitalizovaných pacientov. Zatiaľ sa výskumu podrobili len v Číne, no odborníci varujú, že kmeň sa v dnešnej dobe ľahko dokáže rozšíriť do celého sveta (medzinárodný obchod s mäsoproduktami, turizmus). Účinné antibiotiká proti tejto baktérii teda nateraz nemáme. Snáď sa vedcom podarí čo najskôr objaviť nové účinné skupiny liekov, ktoré novú zmutovanú formu porazia.

Táto problematika je však do veľkej miery zhoršovaná ľuďmi a ich nadmerným užívaním antibiotík. Vedci odporúčajú už dlhé roky užívať liečivá len v súrnych prípadoch, pri vysokých horúčkach a silných zápaloch. V opačnom prípade prispievame baktériám k ich mutácií a vylepšovaniu. Držia sa totiž starého porekadla: Čo ťa nezabije, to ťa posilní.

Zdroj: thelancet.com, foodsafetynews.com  Foto: flickr.com