Populárna silová súťaž Strength Wars dokáže súťažiacich priviesť na pokraj svojich síl. Zástupcu zo Slovenska sme, bohužiaľ, v tejto súťaži ešte nemali, no istotne vás prekvapí aj víťazstvo najznámejšieho českého street workoutera.

Strenght Wars je súťaž medzi dvoma predstaviteľmi konkrétneho druhu cvičenia, kde si samotní súťažiaci vyberú cviky, ktoré budú predstavovať jednotlivé kolá. Avšak zatiaľ najkontroverznejší súboj sa uskutočnil medzi českým workouterom Adamom Rawom, ktorý už roky rozširuje komunitu v Čechách i na Slovensku, venujúcej sa tomuto športu, a powerlifterom Romanom Rengelom, ktorý svojich súperov mordoval na plnej čiare, nehovoriac o súperoch venujúcich sa street workoutu. Tí totižto vôbec nedisponovali silou, ktorá by sa čo i len rovnala sile ich súperov. Preto bolo tesné víťazstvo Adama Rawa o to väčším prekvapením.

Pritom ak porovnáme street workout a powerlifting, očakávali by sme jednoznačného víťaza, ktorým by bol Romano, nakoľko powerlifting je silový šport založený najmä na trojici cvikov ako drep, benchpress (tlaky na lavičke) a mŕtvy ťah. Naopak street workout je o cvičení spočiatku s vlastnou váhou zahrňujúcou zhyby, dipy na bradlách, kliky… Ak začínajú byť tieto cviky postupom času ľahké, častokrát sa pre zvýšenie náročnosti používajú opasky so závažím, záťažové vesty atď. Nakoľko majú tieto dva silové športy ďaleko od seba, je zaujímavé, že išlo o tak vyrovnaný súboj.

Zdroj/Obrázok: YouTube.com