Keďže neexistuje úplne presný zoznam všetkých možných zásahov (o mnohých sa len hovorí, ale nejestvuje fyzický zápis o ich skutočnom prevedení), vybrali sme len všetky potvrdené a oficiálne zásahy ostreľovačkami, ktoré v ľudských dejinách zasiahli svoj cieľ v čo najväčšej vzdialenosti. Viete, aký je rekord