Ukončenie vysokoškolského štúdia je veľká vec a mnohí majú pri predstave písania bakalárskej či diplomovej práce doslova zimnicu. Podobný problém však zjavne nepoznala študentka masmediálnej komunikácie na UCM v Trnave, ktorá si za tému vybrala ,,kráľa“ slovenského rapu, samotného Patrika ,,Rytmusa“ Vrboského.

Pomerne čudné, kontroverzné a odvážne! Aj takto by sa dala opísať téma bakalárskej práce študentky masmediálnej komunikácie v Trnave Veroniky Moravčíkovej, ktorá sa zjavne neštíti ničoho a spolu so svojou školiteľkou má veľkú dávku odvahy, ale aj nadhľadu. Budúca bakalárka si totiž za tému svojej záverečnej práce zvolila námet: ,,Fenomén Patrik ,,Rytmus“ Vrbovský“, čo ešte okorenila podnadpisom: ,,Era Bengoro bozk na rozlúčku kráľ za*ebal“! Ak predpokladáte, že ide len o dobre premyslený vtip, ktorý zverejnili administrátori fanpage ,,Ruka Hore“, ste na omyle.

pato

Táto téma sa totiž seriózne nachádza aj v Centrálnom registri záverečných prác, kde je pri voľne dostupnej verzii v abstrakte uvedené nasledovné: ,,Predkladaná bakalárska práca na základe teoretických východísk a následného empirického skúmania objasňuje mediálne známu osobnosť Patrika „Rytmusa“ Vrbovského, jeho kariéru a vplyv, ktorý má prostredníctvom médií na mladých ľudí. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola obsahuje teoretické poznatky z mediálnych štúdií, kultúrnych štúdií, sociológie a psychológie, obsahuje informácie o pôsobení Patrika „Rytmusa“ Vrbovského. Druhá kapitola opisuje ciele a metodiku práce. Tretia kapitola pozostáva z troch analytických častí – semiotickej analýzy vybraných hudobných videoklipov Patrika „Rytmusa“ Vrbovského, diskurzívnej analýzy jeho príspevkov na sociálnej sieti Facebook a z dotazníka, ktorý analyzuje vplyv tejto mediálne známej osobnosti na mladých ľudí. V štvrtej kapitole autorka ponúka ucelený pohľad na skúmanú problematiku – definuje nosné zistenia z viacerých úrovní uskutočneného prieskumu a sumarizuje získané poznatky. Charakter práce je teoreticko-empirický.“ Ako sa zdá, vysokoškolské štúdium naberá na serióznosti. :D

Zdroj: Facebook, CRZP.sk | Foto: Facebook