Jedno z najznámejších diel svetovej literatúry 1984 od britského novinára a spisovateľa George Orwella je obžalobou komunistickej diktatúry, ktorá v roku 1984 ovládla všetko vrátane ľudského myslenia. Román sa už po jeho napísaní v roku 1948 stal nadčasovým a mnohé z myšlienok sú dnes realitou.„Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť. A kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“

Skutočná moc, moc, o ktorú musíme bojovať dňom i nocou, nie je moc nad vecami, ale nad ľuďmi. „Ako uplatní človek svoju moc nad druhým, Winston?“ Winston premýšľal. „Tým, že ho prinúti trpieť,“ odpovedal. „Presne. Tým, že ho prinúti trpieť.“

„Chápem AKO; nechápem PREČO. Najhorší nepriateľ človeka je jeho nervový systém.“

„Moc spočíva v tom, že človek spôsobí druhému bolesť a poníženie. Moc spočíva v tom, že ľudské vedomie roztrhá na kusy a zase zloží do nových tvarov podľa toho, ako si zaumienime.“

„Vojna je mier. Sloboda je otroctvo. Nevedomosť je sila.“

„Cieľom moci je moc.“

„Následky každého činu obsahuje už samotný čin.“

„Koniec je obsiahnutý v začiatku.“

„Veľký brat ťa pozoruje.“

OBrazovka - žiadne vlastné myslenie

„Najhoršie na tom všetkom nie je, že človeka môžu zabiť za to, že zmýšľa inak, ale to, že by mohol mať pravdu.“

„Pokiaľ nebudú ľudia uvedomelí, nedokážu sa vzbúriť a pokým sa nevzbúria, nemôžu byť uvedomelí.“

„Ak človek niekoho ľúbi, jednoducho ho ľúbi, a keď už mu nemá čo dať, ešte stále mu dáva lásku.“

„Ak by totiž voľný čas a bezpečnosť mohli využívať všetci rovnakým dielom, tak početné masy ľudí, zvyčajne otupené chudobou, by sa stali gramotné a naučili by sa uvažovať vo vlastný prospech a len čo by sa toto dosiahlo, títo ľudia by si skôr či neskôr uvedomili, že privilegovaná menšina nemá opodstatnenie a zmietli by ju. V dlhodobej perspektíve teda hierarchizovaná spoločnosť môže jestvovať len na báze chudoby a nevedomosti.“

„Hovoriť pravdu v čase všeobecného klamu je revolučný čin.“

„Najlepšie knihy sú tie, ktoré človeku sprostredkúvajú poznané.“

„Po celú historickú dobu, možno už od konca neolitu, boli na svete tri druhy ľudí: tí hore, tí v strede a tí dole. Cieľom tých hore je zostať tam, kde sú. Cieľom tých v strede je vymeniť si miesto s tými hore. A cieľom tých dole, ak vôbec majú nejaký cieľ, je zrušiť všetky rozdiely a vytvoriť spoločnosť, v ktorej si všetci ľudia budú rovní. “

Zaujímavosti spájané s románom 1984:

Čítanie románu 1984 na verejnosti bolo v Thajsku potrestané odňatím slobody.

V jednej z najvyspelejších demokracií sveta, vo Veľkej Británii, bolo v roku 2013 používaných odhadom viac ako 5 miliónov CCTV monitorovacích kamier. Na jednu monitorovaciu kameru teda pripadá približne 11 až 14 obyvateľov Spojeného kráľovstva.

Po tom, ako whistleblower Edward Snowden zverejnil špehovacie praktiky americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA), predaj Orwellovho románu 1984 dramaticky stúpol

Zdroj: pozorovatel.eu, kniha George Orwell – 1984, Foto: Facebook.com – Otvorte si oči