Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala správu, v ktorej uvádza názvy čerpacích staníc s nevyhovujúcim palivom.Ako každý rok, tak i tento vydala Inšpekcia životného prostredia výročnú správu. Okrem iného sa zamerala aj na kvalitu pohonných látok, ako je benzín, motorová nafta či skvapalnený ropný plyn (LPG). Celkovo odobrali 286 vzoriek pohonných látok, z toho 148 vzoriek benzínu, 117 vzoriek motorovej nafty a 20 vzoriek LPG. Všetky vzorky pohonných látok boli odobraté v súčinnosti s akreditovaným skúšobným laboratóriom VÚRUP, a.s.

Nedodržiavanie kvality pohonných látok s dôrazom na znečistenie ovzdušia bolo zistené na troch čerpacích staniciach:

AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČIL, PODPORTE HO:
Tomas Po
Klasický typ mladého chlapa, ktorý sa zaujíma o šport, ženy a peniaze. Rád si vypijem dobre vychladené pivko s partiou správnych ľudí, s ktorými pokecám s a naučím sa novým veciam, pozberám nové názory na určité veci a spravím si vlastný úsudok.