Jedného dňa ste si zobrali pôžičku a dnes na vaše dverách klope exekútor alebo vám začnú z ničoho nič zrážať peniaze z vašej výplaty? Neviete, čo máte robiť? Tento článok je presne pre vás, pozorne čítajte.

Možno to poznáte a určite nie ste prvý ani posledný. Na vaše dvere zaklopal exekútor, človek, ktorého si neprajeme rovnako ako, aby nám zaklopala na dvere zubatá. Alebo vám začne váš zamestnávateľ zrážať peniaze zo mzdy a posielať ich nebankovému subjektu len na základe akejsi žiadosti, ktorú nebankovka zaslala vášmu zamestnávateľovi, pritom vy ste už pôžičku preplatili takmer dvakrát alebo viac?

S akými najčastejšími prípadmi sa stretávajú pracovníci v Advokátskej kancelárii KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.?

Prípadov týkajúcich sa porušovania spotrebiteľských práv našich občanov je naozaj mnoho. Veľmi častým problémom, ktorému musia klienti, ktorí si zobrali úver od nebankovej spoločnosti čeliť, je situácia, kedy poskytovateľ úveru žiada  zamestnávateľa klienta o uskutočňovanie zrážok zo mzdy, napriek tomu, že klient už úver splatil a zaplatil aj úroky. Klient má napríklad z nebankovky úver vo výške 1.500,00 Eur. Už zaplatil 2.200,00 Eur, no stále od neho žiadajú ďalších asi 1.000,00 Eur. Na uspokojenie tohto dlhu nebankovka pošle klientovmu zamestnávateľovi dohodu o zrážkach zo mzdy a výzvu s uvedením bankového účtu, na ktorý má zrazené peniaze posielať. Keďže zamestnávateľ sa po prečítaní výzvy s citáciou rôznych zákonných ustanovení obáva možných dôsledkov, začne zamestnancovi zrážať zo mzdy peniaze a zasielať ich nebankovke. Toto je jeden z typických prípadov nekalých praktík rôznych spoločností.

IMG_2946

Ako sa v takýchto prípadoch postupuje?

Vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov ide o nezákonný postup na základe neplatných dohôd o zrážkach zo mzdy, musíme podniknúť potrebné kroky, aby sme zrážanie peňazí zo mzdy klienta zastavili. Za týmto účelom podávame na príslušný súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým súd zakáže nebankovke a zamestnávateľovi zrážať peniaze zo mzdy. Následne žiadame súd o vyslovenie neplatnosti dohody o zrážkach ako aj samotnej zmluvy o úvere v časti úžerníckych úrokov a poplatkov. Súd napokon určí, že zmluva o úvere je v tejto časti neplatná, je bezúročná a bez poplatkov.

Nebankovka nakoniec musí ešte klientovi vrátiť sumu, ktorou preplatil požičanú sumu.

Čo sa potom vlastne stane s peniazmi, ktoré klient zaplatil ako „úžeru“?

V prípade, že sa preukáže a súd uzná, čo sa často naozaj deje, že nebankovka žiadala od klienta úžernícke úroky či poplatky, nebankovka musí klientovi vrátiť sumu, ktorou preplatil požičanú sumu.

IMG_2932

Je možné, aby klient žiadal nejaké odškodné za všetky nepríjemnosti, ktoré ho v takýchto prípadoch postretli?

Áno, je to možné. V takýchto prípadoch sa taktiež snažíme uplatňovať v prospech klienta tzv. primerané finančné zadosťučinenie za nezákonný postup nebankoviek a porušovanie práv klienta.

S akými ďalšími prípadmi sa na vás môžu klienti obrátiť?

Uvedený prípad je iba jeden z množstva a postup, ktorý sme opísali je jeden z možných. Stretávame sa naozaj so širokou škálou prípadov od úžery, zjavne nevýhodných či zákonom nedovolených ustanovení zmlúv, neprimerané obťažovanie klientov až po prípady, ktoré sú už v štádiu súdnych konaní alebo exekúcií. V každej fáze vieme klientovi pomôcť a poskytnúť mu profesionálne právne zastúpenie.

Veľmi dôležitá otázka na záver, koľko vaše služby stoja?

Veľmi dobrá otázka. Žijeme v realite a vieme, že klienti sú často sami zadlžení. V spotrebiteľských prípadoch nám klienti priamo nič neplatia. Všetky trovy právneho zastúpenia si uplatňujeme voči protistrane. Našu odmenu teda v konečnom dôsledku v uvedenom prípade zaplatí nebankovka. Klienti sa nemusia báť, že by nám museli platiť veľké peniaze a môžu sa nám smelo ozývať.

IMG_3000 web size

Vaša právna kancelária sídli v Trenčíne, viete pomôcť aj klientom z väčšej diaľky?

V rámci našej práce zastupujeme klientov z celého Slovenska, diaľka nám nerobí problém. Mnoho záležitostí sa dá vybaviť aj písomne prípadne elektronickou komunikáciou. Za účelom súdnych pojednávaní nemáme problém vycestovať aj do vzdialenejších miest.

Ako vás teda klienti môžu kontaktovať?

Môžu sa na nás obrátiť, počas našej pracovnej doby, to je pondelok – piatok od 08:00 do 16.00 hodiny na telefónnom čísle 0918 803 803 alebo e-mailom na [email protected], taktiež dávame do pozornosti našu webovú stránku www.zavaseprava.sk a profil na sociálnej sieti www.facebook.com/zavaseprava.