Chcete dokonale spoznať svoju osobnosť? Starý tibetský test odhalí, kým ste, a to len pomocou troch jednoduchých otázok. Dôležité je jediné. Vypnite logické myslenie a odpovedajte celkom intuitívne a bez rozmýšľania.

Vezmite si teda ceruzku a papier, aby ste si mali správne odpovede kam zaznačiť a poďme na to!

Schránka 02

Tibetský test osobnosti

Predstavte si, že pred vami stojí týchto päť zvierat. Zoraďte ich podľa toho, ako sa vám páčia:

Krava
Tiger
Ovca
Kôň
Prasa

Každú z položiek zoznamu opíšte jedným prídavným menom:

Pes je…
Mačka je…
Potkan je…
Káva je…
More je…

Spomeňte si na päť ľudí, ktorí sú najdôležitejší vo vašom živote a každému priraďte jednu z nižšie uvedených farieb:

Žltá
Oranžová
Červená
Biela
Zelená
Výsledok

Výsledok testu

Prvé odpovede hovoria o vašich životných prioritách

Krava – kariéra
Tiger – sebaúcta
Ovca – láska
Kôň –  rodina
Prasa – peniaze

Druhá otázka odzrkadľuje postoj vášho podvedomia k životu:

Asociácia, ktorá vás spája so psom hovorí o tom, ako vnímate svoju osobnosť.
Asociácia, ktorá vás spája s mačkou hovorí o osobnosti vášho partnera.
Asociácia, ktorá vás spája s potkanom vypovedá o názore na vašich nepriateľov.
Asociácia s kávou hovorí o vašom postoji k intímnemu styku.
Asociácia, ktorá vás spája s morom opisuje váš život vo všeobecnosti.

Farby, ktoré ste pridelili k osobnostiam v tretej otázke, hovoria o vašom vzťahu k nim:

Žltá – osoba, na ktorú nikdy nezabudnete, pretože výrazne ovplyvnila váš život.
Oranžová – osoba, ktorú považujete za skutočného priateľa.
Červená – túto osobu skutočne nadovšetko milujete.
Biela – vaša spriaznená duša.
Zelená – túto osobu si zapamätáte navždy.

Zdroj/Foto: Bringhtside.me