„Pánbožkári a neveriaci“ sa ustavične doťahujú, ktorí z nich to nemajú v hlave celkom v poriadku. Svetonázorovej dilemy sa tentokrát chytili vedci a prinášajú rozlúsknutie problému starého ako ľudstvo samo. Výsledky veru nie sú nič pre slabšie povahy.

Na základe štúdie šesťdesiatichtroch výskumov sú vo všeobecnosti ateisti inteligentnejší ako veriaci. Miron Zuckerman, Jordan Silberman a Judith A. Hall zhrnuli výsledky viacerých výskumov a nezávislých správ, pričom ich rozbor ukázal, že medzi inteligenciou a vierou nepanuje práve pozitívny vzťah.

„Ak je jedinec k viere v domácom prostredí doslova donútený, práve jeho vyššia inteligencia mu môže pomôcť odolávať podriadiť sa takémuto tlaku,“ tvrdí kontroverzná štúdia o náboženstve. „Je dokonca pravdepodobnejšie, že sa inteligentnejší jedinci radšej náboženstvu vyhýbajú, pretože radi veci analyzujú, alebo jednoducho povedané, chcú na všetko odpoveď, a to racionálnu,“ dodávajú vedci.

Výskumníci z Univerzity v anglickom meste Rochester dospeli k záveru, že práve vysokoškolskí študenti sú najviac ovplyvňovaní rôznymi svetonázorovými predstavami. Nie je to preto, že by sa ostatní s otázkou o vzniku sveta nestretávali, no takíto ľudia zvyčajne preberajú svoju vieru od rodičov a často ďalej nad pravdivostnou hodnotou svojich presvedčení ďalej neuvažujú.

Na zahraničných, ale už aj slovenských vysokých školách sa môžete stretnúť s rozmanitými kultúrami, čiže študent môže automaticky začať prehodnocovať to, čo mu bolo od malička prezentované ako „pravda o svete a jeho fungovaní“. Autori štúdie tvrdia, že toto „sebapoznávanie“ často badať práve u študentov v čase skorej dospelosti, kedy zrazu odídu z domova a sú vystavení novým názorom a náboženským presvedčeniam.

Vek je taktiež významným faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie, či sa k viere prikloniť, alebo naopak ísť smerom ateizmu. Vedci tvrdia, že čím starší ste, tým menej potrebujete vieru v nadprirodzeno. Jednoducho sa radšej spoľahnete na svoje vlastné skúsenosti a emócie.

Zdroj: ladbible.com | Foto: giphy