“Pánbožkári a neveriaci” sa ustavične doťahujú, ktorí z nich to nemajú v hlave celkom v poriadku. Svetonázorovej dilemy sa tentokrát chytili vedci a prinášajú rozlúsknutie problému starého ako ľudstvo samo. Výsledky veru nie sú nič pre slabšie povahy.Na základe štúdie šesťdesiatichtroch výskumov sú vo všeobecnosti ateisti inteligentnejší ako veriaci. Miron Zuckerman, Jordan Silberman a Judith A. Hall zhrnuli výsledky viacerých výskumov a nezávislých správ, pričom ich rozbor ukázal, že medzi inteligenciou a vierou nepanuje práve pozitívny vzťah.

“Ak je jedinec k viere v domácom prostredí doslova donútený, práve jeho vyššia inteligencia mu môže pomôcť odolávať podriadiť sa takémuto tlaku,” tvrdí kontroverzná štúdia o náboženstve. “Je dokonca pravdepodobnejšie, že sa inteligentnejší jedinci radšej náboženstvu vyhýbajú, pretože radi veci analyzujú, alebo jednoducho povedané, chcú na všetko odpoveď, a to racionálnu,” dodávajú vedci.

Výskumníci z Univerzity v anglickom meste Rochester dospeli k záveru, že práve vysokoškolskí študenti sú najviac ovplyvňovaní rôznymi svetonázorovými predstavami. Nie je to preto, že by sa ostatní s otázkou o vzniku sveta nestretávali, no takíto ľudia zvyčajne preberajú svoju vieru od rodičov a často ďalej nad pravdivostnou hodnotou svojich presvedčení ďalej neuvažujú.

Na zahraničných, ale už aj slovenských vysokých školách sa môžete stretnúť s rozmanitými kultúrami, čiže študent môže automaticky začať prehodnocovať to, čo mu bolo od malička prezentované ako “pravda o svete a jeho fungovaní”. Autori štúdie tvrdia, že toto “sebapoznávanie” často badať práve u študentov v čase skorej dospelosti, kedy zrazu odídu z domova a sú vystavení novým názorom a náboženským presvedčeniam.

Vek je taktiež významným faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie, či sa k viere prikloniť, alebo naopak ísť smerom ateizmu. Vedci tvrdia, že čím starší ste, tým menej potrebujete vieru v nadprirodzeno. Jednoducho sa radšej spoľahnete na svoje vlastné skúsenosti a emócie.

Zdroj: ladbible.com | Foto: giphy