Jedným z negatívnych dôsledkov moderného konzumného životného štýlu je i klesajúca pôrodnosť, kedy každá nastupujúca generácia preferuje maximálne jedno dieťa. Vďaka tomu sa naše vnúčatá možno dožijú vymiznutia európskej kultúry, ako ju poznáme dnes. Proti kultúrneho úpadku krajiny je nutné, aby miera pôrodnosti bola na úrovni vyššej ako je 2,11 dieťaťa na ženu. To však už pre krajiny Európskej únie, kde priemerný prírastok činí len 1,38, dlhodobo neplatí. Ako je teda možné, že populácia Európy stále narastá? Odpoveďou je imigrácia.

Zatiaľ čo stará európska spoločnosť vymiera, moslimské rodiny, ktoré odišli z krajín stredného východu, sa na starom kontinente tešia vysokej miere pôrodnosti. Ide o 8,1 dieťaťa na ženu. Odhaduje sa, že týmto tempom sa stane Európa do roku 2050 prevažne moslimskou. Preto súložte, ide nám o našu kultúru. :-D

Zdroj|Foto: YouTube