V posledných týždňoch v slovenských médiách a na internete rezonuje téma islamských utečencov, ktorí sa vraj pokúšajú o islamizáciu Európy a mnoho verejne činných organizácií bije na poplach. Dokonca aj v Bratislave sa túto sobotu konalo protestné občianske zhromaždenie proti imigrantom. Títo utečenci, k nám prúdia predovšetkým z krajín ako Sýria či Afganistan, je ich mnoho a podľa stanov Európskej únie sme im čiastočne povinný ponúknuť pomoc. Je ale skutočný dôvod sa islamskej viery obávať, je tu reálna hrozba?Mnoho článkov, šíriacich sa sociálnymi sieťami, nás upozorňuje na nebezpečenstvo spojené s inými kultúrnymi a morálnymi hodnotami, veľa sa popísalo o agresivite islamskej viery, ktorá káže doslova pochovať všetkých „bezvercov“. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, o čom káže Islam a ako veľmi sa hodnotami a učením líši od našej kresťanskej viery.

imigrantiVideo: Imigranti to už preháňajú. Vodičom vo Francúzsku agresívne znepríjemňujú jazdu!

Islam je náboženstvo, ktoré vyznáva podobne ako to naše, jediného Boha, avšak volajú ho Alah. Bolo založené v 7. storočí a jeho stúpenci sa označujú ako moslimovia. V súčasnosti je moslimov asi 1,5 miliardy a je to najrýchlejšie rozmáhajúce sa náboženstvo vo svete. Islam tak isto odkazuje na prorokov ako sú Noe, Abrahám, Izak, Jákob, Jozef, Mojžíš, Šalamún a za jedného z prorokov označujú aj Ježiša. Zároveň veria, že posledné Božie posolstvo bolo zverené prorokovi Mohamedovi prostredníctvom archanjela Gabriela. Podľa legendy v roku 610 Mohamed zaspal na hore Hira, v sne sa mu zjavil Gabriel a zvestoval mu slovo Božie (verše Koránu), ktoré kázalo zničiť všetkých falošných bohov a podvoliť sa viere v Alaha. Povedal Mohamedovi o tom, ako si ho Alah vyvolil za svojho proroka a poslal ho burcovať ľud. Mohamed však jeho slovám neveril, a tak sa mu Gabriel musel zjaviť znova. O dva roky neskôr už Mohamed kázal o tom, čo mu Gabriel vyjavil ako podstatu viery: Alah je jediným Bohom, pred ním sme si všetci rovní, každý sa bude za svoje skutky v živote spovedať pred posledným súdom, bohatí sa majú o svoj majetok deliť s chudobnými. Základ islamskej a kresťanskej viery teda nie je až taký rozdielny, ako by sa našinec domnieval.

Python molure

Islam sa riadi základnými piatimi piliermi, ktoré sú akýmsi ekvivalentom Božích desatoro:

  1. Vyznanie viery (Šaháda): “Vyznávam, že niet boha okrem Alaha a že Mohamed je jeho prorokom.“
  2. Modlitba: Treba ju vykonávať päťkrát denne, avšak nevyjadrujú ňou svoje túžby, ale ukazujú pokoru a odovzdanosť Alahovi.
  3. Almužna: V minulosti ju vyberal štát a rozdával chudobe, ak napríklad bohatý moslim odovzdal polovicu svojho majetku, očistil tým pred Alahom tú druhú polovicu. V súčasnosti musí každý moslim prispievať na chudobných, v prípade, že jeho príjem presahuje stanovené minimum.
  4. Pôst (Ramadán): Jesť, piť a mať pohlavný styk nesmiete mať počas tohto obdobia od východu do západu slnka. Za každý porušený deň by mal moslim nakŕmiť jedného chudobného.
  5. Púť do Mekky: Každý moslim by ju mal podniknúť aspoň raz za život.

Azda najviac emócií rozpútava medzi našou a moslimskou kultúrou postavenie žien v spoločnosti. Pre našu západnú spoločnosť, snažiacu sa o rovnoprávnosť, je neprijateľné podriadené postavenie ženy, ktoré káže islamský Boží zákon „šaria“. Šaría hovorí o podriadenosti žien, nižšom dedičskom nároku, polygamii, nemožnosti svadby s človekom inej viery. Okrem toho sú ale ženské práva obmedzované aj mnohými kultúrnymi tradíciami ako napríklad: zahaľovanie sa, zákaz šoférovania a rôzne iné obmedzenia vo verejnom živote. Až do tohto momentu by sme sa Islamskou kultúrou (teda aspoň chlapi) možno dokázali stotožniť. Nakoniec treba dodať, že väčšina moslimskej komunity žijúcej v Európe, a je ich vyše 30 miliónov, nespôsobuje svojmu okoliu vierovyznaním väčšie problémy.

Python molure

V poslednom čase však možno pozorovať výrazný odklon prevažne mladých ľudí od pokojnej náboženskej cesty k tzv. ISLAMSKÉMU FUNDAMENTALIZMU. Tento prúd volá po islamizácii spoločnosti a navádza na fundamentalistické učenie, ktoré káže o tom, že jedine Alah je darcom zákonov pre ľudí, a teda tí ich musia nasledovať tak, ako sú zapísané v Koráne. Zásada demokracie, že moc pochádza od občanov, je tomuto učeniu cudzia. Takáto rétorika, samozrejme, so sebou prináša absolútne odmietanie akéhokoľvek pokroku či ľudských slobôd. Fundamentalisti nie sú schopní slobodného myslenia a donekonečna opakujú výroky teológov zo 7. storočia. Akúkoľvek formu demokracie a slobodného myslenia považujú za produkt západu, ktorý má za úlohu zničiť islam. Jedným z najnebezpečnejších smerov tohto fundamentalistického hnutia sú state džihádu, ktorý káže o krvavom boji proti nemoslimom. Hlavný problém tkvie v tom, že fundamentalistický moslimovia doslova vytrhávajú z Koránu texty o vojne a džiháde z historického kontextu. Ak by sme rovnako postupovali pri výklade Biblie a zamerali sa na to, akým spôsobom Starý zákon káže zúčtovať s neveriacimi, pravdepodobne by sme aj obsah našej svätej knihy mohli označiť za písmo plné vojnových zločinov a ťažkých prečinov voči ľudskosti.

Ďalším veľkým problémom sú fundamentalisticky orientované médiá zneužívajúce beznádej mladých moslimov, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii. Vymývajú im mozgy touto pokrútenou prezentáciou viery pod heslom „vaša nádej je jedine v Islame“. Myslím, že nikto z nás nemá záujem prispievať k ľudskému utrpeniu tým, že zúbožených ľudí utekajúcich pred vojnou jednoducho vrátime nazad odkiaľ prišli, avšak ani bezmyšlienkovité otváranie hraníc a miešanie rôznych kultúr a vierovyznaní zrejme neprinesie šťastie ani jednej strane. Odpoveď na otázku, ako čeliť tomuto problému, teda ponechám každému z vás a možno by nad ňou konečne mohli namiesto hašterenia a dohadovania sa popremýšľať kompetentní páni, ktorí sú za to tak štedro platení.

Autor: Alabuk

AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČIL, PODPORTE HO:
Alabuk
Šéfredaktor momentálne najrýchlejšie rastúceho portálu pre mladých - FUNmagazín.sk. Je mladý, trochu uhundraný, no vždy pripravený vás zásobovať množstvom videí a zaujímavostí z celého sveta!