Väčšinu počítačových (a konzolových) hráčov spoločnosť spája s agresivitou a nadmerným trávením času pri počítači (televízii). Nikto však netuší, že si hráči prekvapivo zlepšujú fungovanie mozgu. Aké ďalšie prínosy plynú z ich záľuby? Spor o škodlivosti videohier sa vedie od čias, kedy sa v domácnostiach objavili prvé osobné počítače. Avšak až teraz sa konečne preukazujú dlhoročné psychologické štúdie, ktoré vyvracajú zaužívané mýty. Napríklad štúdia o kognitívnej mozgovej funkcii hráčov akčných hier ukázala, že títo hráči majú zlepšenú pamäť, pozornosť, koncentráciu, rýchlosť spracovania informácií, pohotovosť, emocionálne sebaovládanie, porozumenie či priestorovú orientáciu.

pc_hry_vyhody1

Ďalšia štúdia si zobrala na starosť skenovanie mozgu, konkrétne insulárny kortex (oblasť mozgovej kôry, kde sa spracovávajú nervové vzruchy). Ukázalo sa, že čím lepší (častejší) hráč počítačových hier, tým kvalitnejšie kognitívne schopnosti.

U hráčov existuje výrazne lepšie prepojenie medzi mozgovými hemisférami. Majú extrémne viac väzieb než bežní ľudia. Najviac týchto prepojení sa nachádza v ľavej hemisfére, ktorá je spojená s logikou, počítaním a objektívnym myslením.

Ďalším poznatkom je skutočnosť, že hráči majú v mozgu oveľa viac šedej hmoty. Znamená to, že dokážu rýchlejšie spracovávať vonkajšie podnety, zvyšuje sa im schopnosť adaptácie a multitaskingu.

Hranie počítačových hier si však veľa ľudí spája s násilníckym správaním. Ukazuje sa, že v skutočnosti existuje málo dôkazov o tom, že hranie hier prebúdza agresiu alebo násilnícke sklony. Naopak, hry majú pozitívne účinky či už psychologického charakteru (ako antidepresíva, proti hyperakcii) alebo fyzického (rýchlosť reakcie, zlepšenie pamäte).

pc_hry_vyhody

Pár čísel na záver:

Približne po 2,5 rokoch aktívneho hrania sa kognitívne schopnosti človeka zvýšia o cca 20 %.

Ľudia, ktorí sa hrajú počítačové hry, sa rozhodujú o 25 – 35 % rýchlejšie než nehráči.

Nehráč dokáže venovať pozornosť, respektíve pracovať s 3 vecami naraz, bez toho, aby bol zmätený. Aktívny hráč vie pritom pracovať s približne 6 vecami naraz.

Hráčom aj hráčkam sa po čase zlepšuje priestorová orientácia a dokážu presnejšie odhadnúť vzdialenosť či lepšie pracovať s 3D objektmi než nehráči.

Zdroj: Rochester.edu | Foto: Imgur.com