Internetom sa šíria rôzne matematické úlohy. Niektoré sú ľahšie, iné náročnejšie. Tento príklad sa stal hitom, pretože sa ho na prvý pokus takmer nikomu nepodarí vypočítať správne.

Aký je správny výsledok?

príklad

Dopracovali ste sa k nejakému výsledku a nepochybujete o jeho správnosti? Určite si hovoríte, že to bolo poriadne jednoduché a neprekvapilo vás ani násobenie v poslednom riadku. Možno vás to zarazí, no takmer všetci, ktorí dodržali poradie matematických operácií, príklad nevyriešili správne. 81 – to je výsledok, ku ktorému ste sa mali dopracovať!

Ak ste sa dopočítali k číslu 81, tak vám gratulujeme, pretože ste jeden z absolútneho minima. No ak vám vyšiel iný výsledok a pýtate sa, ako je to možné, nezúfajte. Prezradíme vám riešenie.

Riešenie príkladu:

Každý kvet má inú hodnotu. Z prvého riadka nám logicky vyplýva, že červený kvet má hodnotu 20 (20+20+20=60). Keďže červený kvet má hodnotu 20, z druhého riadka vyplýva, že modrý kvet má hodnotu 5 (20+5+5=30). V treťom riadku sa vyskytuje prvý chyták – dva nenápadné žlté kvety, ktoré sa tvária ako jeden. Pozorné oko to ale odhalilo a zistilo, že žltý kvet má hodnotu 1 (5-(1+1)=3). Poznáme už hodnoty jednotlivých kvetov, preto by posledný riadok nemal byť problém, no práve tu zlyhá najviac ľudí.

Všimnite si, že posledný modrý kvet má o jeden lupeň menej ako modré kvety v riadkoch predtým! Z toho vyplýva, že ak modré kvety mali doteraz 5 lupeňov a hodnotu 5, jeden lupeň bude mať hodnotu 1. Modrý kvet v poslednom riadku má tak hodnotu 4. Nezabudnite dať prednosť násobeniu pred sčítaním. Preto výsledok z posledného riadku je:

1+20*4=81

Tak čo, bol váš výsledok správny? Otestujte aj matematické schopnosti svojich známych a dajte im vypočítať tento príklad! :)

Zdroj: Facebook.com | Foto: Facebook.com, Popsugar.com