Slovensko si na svoje konto pripíše ďalší nezávideniahodný výsledok. V rebríčku najskorumpovanejších krajín sveta sa totiž umiestnilo na 2. mieste, keď ho obehlo už len Mexiko. Rebríček vydalo Svetové ekonomické fórum (WEF), ktoré tak urobilo po niekoľkomesačnom zhromažďovaní údajov.

Pýtate sa, ako sa finančným odborníkom podarilo k takémuto záveru prísť? Je to jednoduché. Podnikateľom z dotknutých krajín položili tri jednoduché otázky: Ako veľmi je bežné nelegálne presúvanie verejných financií do rúk súkromníkov a súkromných spoločností? Ako vo vašej krajine môžete ohodnotiť etické štandardy politikov? Aká bežná je vo vašej krajine možnosť nezdokumentovaných platieb súkromných spoločnostiam, a teda dávanie úplatkov? Podnikatelia pritom na každú otázku odpovedali číslicou 1 – 7, pričom 1 predstavovala najvyššiu a 7 zasa tú najnižšiu mieru korupcie v krajine.

Zaujímavosťou je, že okrem Slovenska sa v „TOP 10“ ocitli aj jeho traja geografickí susedia: Česko, Poľsko a Maďarsko. Poďme ale postupne a zoraďme si 10 najskorumpovanejších krajín od „najmenej“ skorumpovanej až po tú najskorumpovanejšiu. Pri každom štáte je v zátvorke uvedená vyrátaná miera korupcie podľa bodovania podnikateľov z daných krajín. Ešte raz si pripomeňme systém, najvyššia korupcia – 1 bod, najnižšia korupcia – 7 bodov. Výsledky sú preto následovné: Poľsko (3,7), Južná Kórea (3,5), Lotyšsko (3,5), Španielsko (3,4), Česká republika (3,2), Grécko (3,2), Maďarsko (3,1), Taliansko (3,1), Slovensko (2,7), Mexiko (2,5). Z výsledkov tak vyplýva, že Slovensku postačovali tri desatiny bodu na to, aby obehlo aj absolútne prvé Mexiko. Na zaplakanie…

Zdroj: Businessinsider.com | Foto: Independent.co.uk, bbj.hu