Ak je preťažená mobilná sieť, čo sa zrejme v nasledujúcich časoch sviatkov „pokoja a oddychu“ stane aj nám na Slovensku, rýchlosť internetu v telefónoch sa spomalí alebo signál úplne vypadne. V takom preľudnenom Hongkongu to nie je nič neobvyklé, preto sa tam stala veľmi populárna chatovacia aplikácia s názvom FireChat, ktorá žiadny internet, čuduj sa svet, k svojmu fungovaniu nepotrebuje.Aplikácia funguje na opačnom princípe ako klasické pripojenie – čím viac ľudí je „online“, tým rýchlejšie dátový prenos v FireChat funguje. Aplikácia totiž prostredníctvom WiFi a Bluetooth vytvorí akúsi vlastnú sieť a na komunikáciu nepoužíva dáta prenesené cez mobilnú sieť operátorov, ale od zariadenia na zariadenie prostredníctvom užívateľov.

811

Podmienka pre fungovanie tejto aplikácie je, aby ste ju použili v naozaj zaľudnenom meste, a, samozrejme, aby ju používalo čo najviac ľudí. Iba tak máte šancu, že človek, s ktorým si budete chcieť dopisovať, bude minimálne 60 metrov od najbližšieho človeka, ktorý má taktiež vo svojom smartfóne aktívnu aplikáciu FireChat.

Na Slovensku vidíme využitie najmä na festivaloch, koncertoch či iných masových akciách, kde často dochádza k výpadku internetového spojenia od mobilných operátorov z dôvodu preťaženia siete na danom mieste, na vidieku či v miestach, kde nie je vôbec žiaden alebo veľmi slabý signál.

812

Toreticky, ak by taká malá obec vytvorila svoju vlastnú FireChat sieť, stačilo by možno, aby bol aktívny užívateľ tejto aplikácie, povedzme, v každom treťom dome. Komunikovať, samozrejme, môžete aj napriamo s kamarátom, ak ste od seba vzdialení maximálne už spomenutých 60 metrov.

Foto: reprofoto Youtube