Finanční poradcovia. Vedia byť doterní, vedia byť mazaní, vedia byť presvedčiví. Niektorí z nás majú skúsenosť, že ide väčšinou o márnu snahu rýchleho zárobku vidiaceho študenta, ktorý popodpisuje zmluvy v lepšom prípade so širšou rodinou a následne skončí. „Našťastie“, sú ich celé armády.

Málokedy sa však stane, aby finančný poradca zradil „svojich“ a veľmi triezvou a vtipnou formou parodoval dianie vo svojej firme. Sám v jednom zo statusov píše:

„Ja by som sa pokojne pod tento účet podpísal, ale viac ako odhalenie mojich nadriadených by ma mrzelo to, že by sa ľudia dozvedeli, že som tu naozaj pracoval“.

Tu je náš výber statusov:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Redakcia sa dištancuje od parodických statusov uvedených na tomto Twitter účte a tento materiál sprostredkováva svojim čitateľom výhradne za účelom zábavy, čo nemá a nemôže mať žiadny následok na dobré meno uvedenej spoločnosti

Zdroj: Twitter, uvedený účet.