Ruský chlapík natrafil na čosi neuveriteľné. Jeho koníčkom sú výlety a prechádzky po neznámych územiach, pričom pred pár dňami narazil v priemyselnej časti jedného ruského mesta na opustenú betónovú budovu – rozhodol sa ju prebádať.

Už pri príchode zistil, že v budove čosi smrdí. Po niekoľkých metroch sa dostal ku kovovým dverám. Zvedavosť bola veľká, a tak ich otvoril. Obraz, aký sa mu naskytol, nečakal ani v tom najtajomnejšom sne. Všade boli rôzne predmety, ako topánky, plynové masky, fotky, lieky a pod. Zrejme sa jednalo o bunker z čias 2. svetovej vojny.

Ale prečo je tam elektrina a odvetrávanie? Fail? ;)

Zdroj|Foto: Youtube