Za stále rastúcim trendom neplodnosti u párov stojíme len my sami. Mnohé veci dokážeme negatívne ovplyvniť už v tínedžerskom veku a pokračujeme v tom do dospelosti. Neplodnosť už možno považovať za chorobu, ktorá sa vyvíja rovnako ako ktorákoľvek iná choroba a svoje telo na ňu pripravujeme 10 – 15 rokov dopredu…Plodnosť ľudí vo svete je veľmi vysoká a planéta sa výrazne zahusťuje. V súčasnosti je nás okolo 7,1 miliardy, do roku 2050 nás bude odhadom 9 a pol miliardy. Problém je však ten, že vysokú plodnosť majú krajiny tretieho sveta, a naopak, Európa bojuje s neplodnosťou. V rozvojových krajinách sa rodí priemerne 7 detí na ženu, v Európe je to menej ako 2,1 dieťaťa (číslo 2,1 je štandard, ktorý predstavuje potrebný počet detí na zachovanie populácie v štáte = 2 deti + rezerva na možné detské úmrtie).

dovody_neplod_01

Prvé známky poklesu pôrodnosti v Európe sa objavili už po prvej svetovej vojne. Pred vojnou bola pôrodnosť 6,2 – 7,1 detí na ženu, po vojne už len 2,4 – 2,8 dieťaťa. Ženy si začali postupne uvedomovať, že byť mužom je výhodnejšie. K tomu prirátajme nástup feminizmu a emancipácie a myšlienky typu “mať deti a starať sa o domácnosť nie je tá najlepšia vízia / kariéra “. Tým, že sa ženy začali vyrovnávať mužom a začali meniť svoj životný štýl, v ich tele vzrástol testosterón (mužský hormón) a prolaktín (stresový hormón), čo je jeden z dôvodov, prečo dnes niektoré ženy nemôžu mať deti.

Čoraz viac doktorov je proti hormonálnej antikoncepcii, i keď v súčasnosti je to jeden z najzárobkovejších spôsobov farmaceutických spoločností. Voľakedy ženy začínali menštruovať v 17 rokoch a do 1 – 2 rokov sa vydali a mali prvé dieťa. Dnes menštruujú už medzi 11 – 13 rokom, od 14-tich nasadzujú antikoncepciu a na dieťa ani nemyslia. Čas, kedy sa dnešné slečny rozhodujú o počatí detí, sa v porovnaní s minulosťou od prvej menštruácie niekoľkonásobne predĺžil. Takto berú dievčatá neraz hormonálnu antikoncepciu nepretržite aj 12 rokov a potom sa čudujú, že bojujú s neplodnosťou…

dovody_neplod_02

Stúpajúca rozvodovosť je ďalšou psychickou prekážkou na ceste k dieťaťu. Dnešné mladé ženy odmietajú žiť ako ich matky. Mnohé dievčatá vidia, ako sa ich matky obetovali pre rodinu – porodili deti, starali sa o domácnosť, chodili do práce a uspokojili sa s horšou kariérou len preto, aby mohli byť k dispozícii manželovi a deťom. Naopak dnešné ženy chcú slobodu, voľnosť, rovnaké platové ohodnotenie, mať svoju kariéru a byť samé sebe pánom.

Ak sa v minulosti objavil problém s neplodnosťou páru, automaticky sa riešila žena. Dnes sú za viac ako polovicu neplodnosti zodpovední partneri. Muži sú dnes podľa odborníkov ďaleko viac ženskejší, ako tomu bolo v minulosti. Chlap sa rovnako ako žena mení i fyziologicky. U neho naopak hladina testosterónu klesá a tuk sa začína ukladať v ženských partiách. Dnešným chlap(c)om chýba stimulácia svalstva, ktorá produkuje testosterón. Naši otcovia si isto ešte radi vybavia spomienky na niekdajšiu povinnú vojenskú službu…

dovody_neplod_03

A dnešné názory v spoločnosti? Medzi mužom a ženou už neexistujú jasne stanovené nové role, kto má koho požiadať o ruku, kto má aký krok vo vzťahu urobiť, preferujú sa nezáväzné vzťahy, muži sa vzdávajú role živiteľa, mladí volia vlastný komfort, dávajú prednosť cestovaniu či štúdiu atď.

Ďalšia správa, ktorá zaznieva je, že „dieťa je veľmi drahé“. Bohužiaľ, dieťa nikdy nevyžadovalo toľko finančných prostriedkov, ako je tomu dnes. Zistilo sa však, že dieťa skutočne potrebuje len minimálne množstvo peňazí. Človek nemusí všetko kupovať nevyhnutne nové. Je to náš konzumný spôsob života, ktorý ho robí drahým a naša túžba vlastniť všetko…

dovody_neplod_04

Rodičia by mali vo výbere partnera svojim deťom pomáhať. Vohľady boli v minulosti najdôležitejším obdobím, ktoré bolo v živote mladých ľudí potrebné zvládnuť. Rodičia sa vtedy plnohodnotne zúčastňovali na výbere partnera svojich dcér a celá spoločnosť pomáhala tomu, aby sa tieto vohľady vydarili a vznikla nová rodina. Dnes však dávajú rodičia svojím deťom absolútnu voľnosť. Nechcú im do výberu zasahovať. Kedysi sa otcovia cítili zodpovední za svoje dcéry. Vnímali sa ako ochrancovia, ktorí ich musia sprevádzať aj pri výbere manžela. Dnes sa ale bežne stretávame s tridsiatničkami, ktoré sú slobodné, bez stáleho partnera a permanentne nešťastné, lebo nevedia, čo so svojím životom.

A navyše, dnešní rodičia strašia svoje deti nechceným tehotenstvom, pretože otehotnieť v 20-tich rokoch je dnes absolútna tragédia.

Zdroj: pbr.org, eduworld.sk, Zuzana Gránska | Foto: wikipedia, photostock, acton