Pri príležitosti prvého slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa do obehu dostane milión kusov novej dvojeurovky. Vydanie tejto pamätnej mince sa plánuje na 7. marca 2016, kedy si jej dizajn budete môcť pozrieť úplne zblízka.

Nová eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá má na národnej strane vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska. Dominantou vzoru je však štátny znak Slovenskej republiky. Ten sa nachádza v strede na pozadí dynamických zbiehajúcich sa čiar, ktoré predstavujú postavenie a význam Slovenskej republiky počas jej predsedníctva v Rade Európskej únie.

Vpravo od štátneho znaku Slovenskej republiky je uvedený rok 2016. Okolo okraja vnútorného kruhu je názov krajiny SLOVENSKO a nápis PREDSEDNÍCTVO SR V RADE EÚ. Spomínané dva nápisy sú od seba oddelené grafickými symbolmi. Aj mincovňa v Kremnici tu má svoju značku, ktorá pozostáva z písmen „MK“ umiestnenými medzi dvoma razidlami. V dolnej časti uvidíte štylizované písmená „VP“, čo sú vlastne iniciály autora mince – Vladimíra Pavlicu. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

eurominca

Zdroj/Foto: Eur-lex.europa.eu