Samostatná Slovenská republika vznikla 1. 1. 1993 ako dôsledok pokojného rozpadu spoločného štátu Čechov a Slovákov. Mnoho ľudí však s rozdelením Československa dodnes nesúhlasí a označujú ho za obrovský omyl. Ako by to teda vyzeralo, keby sa Česko a Slovensko opäť zjednotili?Zdroj|Foto: YouTube