Predplatné

Nakoľko časopis SLOVAK MAN Magazín v tlačenej podobe zmenil pravidelnosť vydávania na rok 2015, predplatné je momentálne pozastavené.

V tejto chvíli ešte nevieme, ako často bude časopis vydávaný (dvojmesačník, štvrťročník, polročník,…)

Informácie o najbližšom vydaní budú na tejto webovej stránke. Budete si môcť objednať časopis aj iba 1 kus.

Existujúcim predplatiteľom sme zmenili ich predplatné a bude im odoslané alikvotné množstvo časopisov, ktoré im zostávalo do konca predplatného vo variante mesačník.

Príklad: Ak ste mali objednané ročné predplatné (12 kusov) a zostávali vám dodať 3 kusy (január, február, marec), tak po novom dostanete tiež 3 kusy, ale nie každý mesiac, ale v takých časových rozostupoch, ako bude po novom časopis vychádzať.