Áno, čítate správne. V Starom zákone sa nachádzajú pútavé príbehy, kde sa objavujú starovekí špióni. Aj dnešný vyzvedači pracujú s technikami, ktoré zaviedli do praxe Židia už pred niekoľkými tisícročiami. Ponúkame vám tri príbehy, ktoré sa stali vzorom pre všetky výzvedné služby nielen kresťanských štátov.

Mojžiš – zakladateľ prvej tajnej služby

Prvú rozviedku, o ktorej máme písomné pramene, nezaložil nik menej významný ako sám Mojžiš. Keď ho Jehova vyslal dobiť Zasľúbenú zem – Kanaan, mal k dispozícii neveľký počet bojaschopných mužov. Navyše, všetci boli uťahaní po nekonečných rokoch strávených putovaním nehostinnou púšťou.

Aby ich nevyslal na smrť, rozhodol sa pozrieť sa na nepriateľa zblízka. Zostavil prvú výzvednú skupinu v počte dvanástich mužov. Aby zaistil úspech operácie, nik zo zvedov nevedel o ostatných jedenástich. Tak mal Mojžiš zaistiť, aby sa navzájom nevyzradili, ak by ich protivník odhalil, ale aj istotu, že sa mu aspoň niektorí z nich vrátia aj s potrebnými informáciami o sile domorodých vojsk.

Toto pravidlo platí odvtedy pre všetkých, kto sa podujme špehovať svojho protivníka (alebo aj spojenca). Tak sa zistí viac zdrojov informácií, ktoré sa dajú navzájom porovnávať (prípadne sa dajú vylúčiť dvojití agenti, ktorí dodávajú neúplné či rovno falošné informácie)

zdroj: sk.wikipedia.org
zdroj: sk.wikipedia.org

Jozua – dobyvateľ Jericha

Tento príbeh spája všetko, čo má mať kvalitný špionážny román – tajných agentov, ženy ľahkých mravov a prefíkaný protivník.

Jozua, ktorý prebral velenie nad Židmi po Mojžišovej smrti, svoje vojsko zaparkoval pod bránami Jericha. Od svojho predchodcu a učiteľa čo to pochytil nielen z vojenského, ale aj vyzvedačského remesla. Vybral svojich najspoľahlivejších mužov, zamaskoval ich a poslal do mesta na výzvedy. Mazaní chlapi vedeli, kde sa dá získať najviac informácií na jednom mieste, navyše sa tam dala užitočne spojiť práca so zábavou. Tým miestom bol miestny nevestinec a jeho vedúcou istá Rahab.

V Jerichu však mali svoju kontrarozviedku a dvojica neznámych mužov nemohla uniknúť ich pozornosti. Kráľ vyslal vojakov do nevestinca, aby mu cudzincov priviedla. Ani Rahab nebola mechom udretá, dokázala si zrátať dve a dve (sila vojska pod bránami napovedala, že z mesta po ich útoku veľa nezostane), rozhodla sa situáciu využiť vo svoj prospech. Ukryla Židov na streche a na dôvažok im poskytla všetky informácie, ktoré potrebovali. Ako svetaznalá žena si vedela poradiť aj s vojakmi. Ženskými zbraňami (možno aj niečím viac) ich presvedčila, že cudzinci už dávno odišli z mesta. V noci špehov spustila z hradieb pomocou povrazov.

Pri dobývaní mesta Jozua pamätal aj na pomoc z vnútra. Inštruoval svojich vojakov, aby pri plienení Jericha ušetrili dom ozdobený červeným fáborom (tak si označila svoj dom Rahab). Ako jediná pôvodná obyvateľka mesta mohla odísť s celou svojou rodinou a aj majetkom, aby sa neskôr stala starou matkou ďalšieho z význačných židovských kráľov – Dávida.

zdroj: sk.wikipedia.org
zdroj: sk.wikipedia.org

Dalila – milenka v službách svojej vlasti

Samson bol niečo ako židovský Herkules – oplýval neuveriteľnou silou a povestnou múdrosťou. Holými rukami dokázal zabiť leva, čeľusťou z osla pobil tisíce nepriateľov (Filištíncov) a na jeho hádanky nik nedokázal nájsť odpoveď (ak ju nikomu nesprávnemu nepošepol). Jeho sila bola ukrytá v jeho dlhých vlasoch. Už pri narodení anjel varoval jeho rodičov, aby mu nikdy neoholili hlavu, lebo tak príde o svoju silu.

Osudnou sa mu stala žena z nepriateľského tábora, do ktorej sa bezhlavo zamiloval. Vládnuca vrstva Filištíncov zašípila príležitosť. Celým majetkom uplatili mladú a krásnu Dalilu, aby z neho vymámila tajomstvo sily. Bohatstvo bolo príliš veľkým lákadlom, aby mu odolala a podujala sa na ťažkú úlohu.

Samson, akokoľvek silný a múdry, nedokázal vzdorovať šarmu svojej milenky a napokon prezradil pravdu o svojich vlasoch. Keď po vášnivej noci s Dalilou zaspal zaslúženým spánkom, oholila mu hlavu a vydala jeho oslabené telo Filištíncom. Tí sa vďaka úplatnej dievke zbavili svojho úhlavného nepriateľa.

Filištínci sa zo zajatého nepriateľa dlho netešili. Podľa Písma mu Boh na jeho žiadosť ešte raz prepožičal nadľudskú silu. Naposledy ho vyviedli z väzenia, aby sa všetci pobavili na jeho slabosti. No prerátali sa. Plný dom väzniteľov sa zrútil pod posledným vypätím Samsonových svalov, ktoré vyvalili nosné piliere. Pod jeho troskami zomrel nielen veľký židovský hrdina, ale aj nespočet ich nepriateľov.

Aj v dnešných časoch je najúčinnejšou špionážnou metódou nájsť úplatného zradcu, ktorý za odplatu dokáže zásobovať svojich chlebodarcov cennými informáciami. A čo si budeme klamať, kto zo starých generálov vytiahne viac ako mladá kosť, keď pred nimi zavrtí zadočkom.

zdroj: sk.wikipedia.org
zdroj: sk.wikipedia.org