Bermudský trojuholník je dodnes považovaný za jeden z najzáhadnejších javov na Zemi. Jeho paranormálne, vekom opradené príbehy pohlcujú takmer každého, kto aspoň trochu obľubuje nazrieť pod rúško nadprirodzených úkazov. Najnovšie ale svetoví vedci objavili kľúč k objasneniu tejto záhady. 

Najznámejšie a najstaršie dokumenty o Bermudskom trojuholníku sa datujú do časov Krištofa Kolumbusa. Dokonca samotný Kolumbus pri plavbe loďou narazil na problém týkajúci sa Bermudského trojuholníka a celú udalosť opísal takto: ,,Počas plavby na Santa Marii som spozoroval na svojom kompase podivné správanie strelky kompasu.“

bermuda triangel

Avšak išlo o správu, ktorá bola stále slabý odvar voči tomu, čo sa v skutočnosti neskôr dialo v Bermudskom trojuholníku. Išlo o stovky zmiznutých lietadiel a lodí, ktoré už nikdy neboli znovu objavené. No azda najväčšia strata na životoch bola počas zmiznutia lode Cyclops s 309 pasažiermi na palube.

Novinkou je hypotéza, s ktorou posledne prišli ruskí vedci. Vraj vo všetkom majú prsty metánové bubliny unikajúce z morského dna. Nahromadený metán vzniká pri odumieraní veľkého počtu rastlinstva a živočíšstva v danej lokalite. Metán ako plyn uniká z povrchu morského dna smerom k hladine, kde veľká bublina praskne a práve toto ma za následok všetky tie problémy. Napríklad lode pri prasknutí bubliny strácajú vztlak a potápajú sa.

Je veľmi ťažké s presnosťou určiť dôvod a riešenie záhady, nakoľko výskumy v tejto lokalite nepripadajú do úvahy, preto sa môžeme len domnievať, o čo ide.

Autor: Roland K.