On-lne banka Zuno, ktorá pôsobí na Slovensku i v Čechách je na predaj. Čo sa stalo?Rakúski vlastníci online banky Zuno Raiffeisen Bank International ponúkli banku novému investorovi. Podľa slov jej hovorcu Lukáša Tomisa je to v dôsledku vývoja na európskych bankových trhoch. Dodal, že s príchodom investora by sa mali navýšiť zdroje banky a podľa plánu by sa mala obnoviť expanzia na ďalšie trhy, na ktorú sa štyri roky pripravuje.

České Hospodářske noviny informovali, že záujemcovia o banku Zuno môžu podať nezáväzné ponuky do polovice februára, pričom vybraní uchádzači potom dostanú možnosť uskutočniť hĺbkovú kontrolu. Raiffeisen Bank taktiež odoslala takzvanú iniciačnú ponuku aj súčasným konkurentom. Keďže banka Zuno získala licenciu v Rakúsku, prípadné prevzatie bude schvaľovať rakúska centrálna banka.

Banke je v mínusových číslach už od svojho začiatku. Na jej fungovaní sa podpísali výrazné investície do infraštruktúry a plánovaná expanzia na ďalšie susedné trhy. Súčasťou veľkého obnosu peňazí boli aj náklady na prípravu expanzie do Maďarska a Poľska, ktoré sa však nakoniec nezrealizovali.

Napriek tomu, že ešte v roku 2010 zástupcovia banky Zuno informovali, že banka má vo svojom obchodnom modely stanovenom na osem rokov určený za svoj hlavný cieľ expanziu, plány dodržané neboli, pretože expanzia na nové trhy sa pozastavila a nové rozhodnutie spočívalo v zameraní sa na český a slovenský trh.

Ešte na konci minulého roka spoločnosť informovala, že už o pár rokov dosiahne zisk.”Zuno je teraz v najlepšej kondícii od svojho vzniku a rýchlo znižuje stratu. Pre klientov banky sa vôbec nič nemení. Všetky kampane, aktivity a projekty Zuno pokračujú,” uviedol Tomis.

Banka Zuno má v súčasnosti zhruba 250 tisíc klientov a je súčasťou rakúskej skupiny Raiffeisen. Na Slovensku sa jej prvá prevádzka objavila v roku 1. augusta 2010, pričom komerčná prevádzka bola spustená 6. decembra 2010 a v polovici roka 2011 ju nasledovala Česká republika. V oboch krajinách však nenájdete žiadnu fyzickú pobočku, pretože funguje len on-line. Na Slovensku a v Česku nedisponuje Zuno žiadnymi fyzickými pobočkami, funguje výlučne on-line.

Zdroj: www.ta3.com