Automobilke Audi sa podarilo vyrobiť syntetickú naftu len s pomocou vody a oxidu uhličitého. Skúšobná továreň v Dražďanoch denne vyprodukuje 160 litrov ekologickej nafty, no v budúcnosti ju chce vyrábať vo veľkom s tým, že sa bude primiešavať do klasickej nafty. 

Ako sa vyrába ekologická nafta?

Všetko, čo je na výrobu ekologickej nafty potrebné, je voda, elektrina a CO2. Voda sa pomocou elektrolýzy rozloží na vodík a kyslík, pričom nepotrebný kyslík sa vypustí do ovzdušia. Tento proces si však vyžaduje veľké množstvo elektriny, ktorá je dodávaná z obnovitelných zdrojov. Tento vodík následne putuje do reaktora, kde pri vysokej teplote a tlaku reaguje s CO2. Automobilka získava CO2 z bioplynu, no v budúcnosti by ho chcela čerpať z ovzdušia. Kedže je CO2 skleníkový plyn, tým pádom sa redukuje skleníkový efekt z atmosféry. Výsledkom toho procesu je voda a kvapalina tvorená dlhými reťazcami uhľovodíkov, tiež známa ako modrá ropa. Z modrej ropy sa pomocou rafinovania nakoniec vyrába nafta, ktorú je možné natankovať priamo do každého naftového motora. V porovnaní s klasickou naftou neobsahuje žiadnu síru a produkcia pevných častíc je oveľa menšia.

Palivo sa dá kombinovať s bežnou naftou. Cena tejto nafty by sa mala pohybovať v rozmedzí 1 až 1,5 eur, čo je síce dosť, no všetko záleží to od obnoviteľných zdrojov energie. Prvých päť litrov vyrobeného paliva bolo natankovaných do nádrže vládneho Audi A8 3,0 TDI.

Autor: Dominik J.