Ťažko sa dá povedať, či je daný mužský penis dostatočne atraktívny pre opačné pohlavie… až doteraz. Naposledy sme sa na ideálny penis pýtali herečiek z péčka, ktoré v tom mali celkom jasno, ale čo obyčajné ženy?Pred nedávnom sa uskutočnila štúdia uverejnená v The Journal of Sexual Medicine a v rámci nej sa okrem iného viedol aj výskum, kde sa presne určili „faktory“, ktoré považujú ženy za dôležité pri ideálnom penise. Výskumu sa zúčastnili ženy vo veku od 16 do 45 rokov. Výskum pozostával z dvoch častí.

V prvej časti mali ženy zoradiť v dotazníku 8 faktorov (ktoré si vymenujeme o chvíľu) tak, že každý faktor ohodnotili úrovňou dôležitosti pre ne. Nasledovala druhá časť, kedy sa ženám ukázali fotografie rôznych mužských pých a mali urobiť druhý zoznam ohodnotených faktorov. Výsledky vás prekvapia…

Najprv si však vymenujeme spomínaných 8 faktorov. Výskum sem zaradil: dĺžku penisu, hrúbku (obvod) penisu, kozmetický vzhľad, farbu (a odtieň) kože penisu, tvar žaluďa, ochlpenie (a jeho úprava) na ohanbí, vzhľad semenníkov, polohu a tvar otvoru v žaludi (močový vývod).

Výsledky žien sa zozbierali, hodnotenia sa spracovali a vytvoril sa rebríček toho, čo ženy považujú za dôležité a zaujímavé a čo má mať ideálny penis.

Rebríček z prvej časti:

1. kozmetický vzhľad

2. ochlpenie na ohanbí

3. obvod penisu

4. farba kože penisu

5. tvar žaluďa

6. dĺžka penisu

7. vzhľad semenníkov

8. poloha a tvar otvoru v žaludi

Rebríček po vzhliadnutí fotografií:

1. kozmetický vzhľad

2. farba kože penisu

3. tvar žaluďa

4. vzhľad semenníkov

5. ochlpenie na ohanbí

6. dĺžka penisu

7. obvod penisu

8. poloha a tvar otvoru v žaludi

Ako ste si všimli, pre ženy dĺžka nie je tak dôležitá ako celkový kozmetický vzhľad penisu či tvar žaluďa. Čo hovoríte na výsledky? Čakali ste ich v takomto poradí? :P