V našom magazíne nie je zvykom stavať sa do úlohy odborného periodika či rozdávať finančné rady. Nakoľko je ale obdobie dovoleniek v plnom prúde a my beháme po dovolenkách, na ktorých sa môže stať všeličo, rozhodli sme sa venovať vám pár rád.Na Slovensku prebieha posledných 15 rokoch doslova poisťovací boom. Z každej strany sa na nás valia finančné inštitúcie a ich zástupcovia, ktorí sa snažia presvedčiť nás o výhodnosti najrôznejších poistení. Ono je pravdou, že výhodné sú. Lenže pre koho? Sami to poznáte, roky platíte za niečo, čo ani neviete načo slúži a v momente, keď sa niečo stane, zistíte, že sa ako zázrakom práve na “to“ vaša poistka nevzťahuje. Poistenie na svete existuje už stovky rokov a jeho myšlienka spočíva v tzv. „princípe solidarity“. To znamená, že všetci prispievame svojou troškou na jednu veľkú kopu. Keď sa niekomu z nás prihodí nešťastie, môže si vybrať z tejto kopy časť, ktorá mu pokryje stratu. Táto myšlienka sama o sebe je veľmi pekná, avšak ako sa nenechať poisťovňou oklamať. Poistenie môžeme rozdeliť do dvoch kategórií, a to na životné a neživotné.

insurance

1. Životné poistenie:

Prvá otázka pri tomto poistení znie. Potrebujete vôbec životné poistenie? Vo všeobecnosti platí, že životné poistenie nepotrebujete, pokiaľ máte na účte dostatočnú finančnú rezervu (rozumejte takú, ktorá vám pokryje náklady na niekoľko rokov). Ak máte rezervu  uloženú v majetku alebo pokiaľ máte vybudovaný dostatočný pasívny príjem (napr. zisky z prenájmu nehnuteľností, ktoré pokryjú vaše náklady a zároveň životný štandard). V opačnom prípade je dobré byť poistený. Primárne by ste si mali vyberať ŽP podľa vašich reálnych potrieb. To znamená, že ak nemáte nikoho, kto by bol závislý od vášho príjmu, nemá zmysel poisťovať sa na smrť atď… Základné ŽP poistenie obyčajne pokrýva: smrť – vypláca sa rodine v prípade smrti klienta, trvalú invaliditu – vypláca sa v prípade úrazu, pri ktorom sa klient stane invalidný a civilizačné ochorenia (vyplácajú sa v prípade diagnostikovania rakoviny, infarktu atd… ). Ďalej sú k dispozícií rôzne balíčky obsahujúce drobnejšie úrazy, hospitalizácie, PN-ku a tak ďalej… Je dôležite vyberať len také poistenia, ktoré skutočne potrebujete a nekŕmiť zbytočne finančné inštitúcie. Tiež si uvedomte, že poistenie je poistenie a nie vkladná knižka. Je to najhorší spôsob sporenia na svete, a preto v 95 % prípadoch nie je vhodné odkladať si peniaze cez poisťovňu. Vždy si dávajte pozor, aby ste nezamlčali nič, čo sa týka vášho zdravotného stavu. V prípade poistnej udalosti sa totiž poisťovne určite budú hrabať vo vašej zdravotnej karte. Trvajte na tom, aby poradca, s ktorým zmluvu spisujete, zaznačil do papierov každý vážnejší zdravotný problém, ktorý ste prekonali, hoci ste v súčasnosti zdravý. Tiež sa zaujímajte o poistné výluky a za akých okolností sa môže stať, že vám poisťovňa odmietne vyplatiť plnenie.

zdravie

2. Neživotné poistenie:

To znamená autá, domy, poistenie zodpovednosti za škodu atď… Tu si dávajte špeciálny pozor, aby ste nemali majetok poistený vo viacerých zmluvách. Cena majetku sa totiž na rozdiel od ceny života oceniť dá, a to veľmi presne. Ak budete poistený hoci aj v 10 poisťovniach a zhorí vám dom v hodnote 100 tisíc, nikdy nedostanete viac. Je dôležité pamätať na to, že ste povinný svoj majetok za každých okolností zabezpečiť a starať sa oň. Prečo to vôbec spomíname? Tu je príklad: Povedzme, že vám ukradnú auto. Ak pri hlásení poistnej udalosti uvediete, že vám auto ukradli, kým ste si na zástavke kupovali cigarety a kľúče ste nechali v štartéry, môžete na peniaze zabudnúť. Vo všeobecností platí, že zlodej musí prekonať nejakú prekážku, prípadne vás fyzicky ohroziť. Tiež je dôležité sa o svoj majetok starať. Ak vám zhorí chata, pretože máte upchatý komín a nemáte žiaden doklad o jeho revízií, taktiež sa môžete s peniazmi rozlúčiť. Nedávajte preto poisťovniam zbytočne zámienku na vykrúcanie. Čo sa týka PZP nie vždy je výhrou nájsť si to najlacnejšie poistenie na trhu. To obyčajne kryje škodu iba do určitej sumy a zbytok budete po nehode doplácať z vlastného vrecka.

car insurance

Na záver vám odporúčame nikdy nechodiť do poisťovní tzv. „na blind“. Najlepšie je osloviť finančného sprostredkovateľa. Najlepšie takého, ktorý nezastupuje len jednu poisťovňu. Dobrého poradcu spoznáte tak, že vám bude klásť veľa otázok. Často sú nepríjemné, príliš osobné a zdanlivo nesúvisiace s prejednávanou vecou. Pamätajte ale, že poisťovňa sa vie chytiť každej slamky, a preto sa dobrý poradca musí pýtať čo najviac. Ak spozorujete akúkoľvek formu nátlaku či nahováranie na „výhodné a časovo obmedzené“ ponuky, radšej obchod prerušte a stretnite sa s niekým iným.

PS: A ešte väčší pozor si dávajte na Sociálnu poisťovňu!

Foto: financialdirector.co.uk