Ako už všetci dobre vieme, na Slovensku od 1. januára 2016 funguje systém elektronických diaľničných známok. Nie všetci však vieme, ako funguje, aká je kontrola a či náhodou aj nám nehrozí pokuta, ak si známku kúpime až po vjazde na diaľnicu. Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky ohľadne nového systému diaľničných e-známok. 

Môžem si zakúpiť diaľničnú e-známku až po vjazde na spoplatnenú cestu?

Objavilo sa veľa verzií, napríklad, že systém akceptuje 15 minút po vjazde na spoplatnenú cestu alebo tiež, že ak si známku zakúpim napríklad 18. 2. 2016 o 15:00 hod., známka platí na celý deň. Tieto informácie sú však nepravdivé. Ministerstvo dopravy uvádza, že systém dokáže vyhodnocovať presný čas zakúpenia známky a porovnávať ho s údajmi od Národnej diaľničnej spoločnosti. Pokiaľ by vám bola doručená pokuta na základe objektívnej zodpovednosti, a vy budete argumentovať dodatočným zakúpením e-známky, tento argument vám neobstojí a pokuta vás neminie.

Ako vysokú pokutu môžem dostať?

Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky na spoplatnenom úseku je 300 Eur. Ak obdržíte takúto pokutu na základe objektívnej zodpovednosti a do 15 dní uhradíte dve tretiny z jej výšky – teda 200 Eur, pokuta je považovaná za uhradenú v plnej výške.

Koľko pokút môžem dostať za jeden deň?

Za jazdu bez diaľničnej známky po spoplatnenej ceste môžete dostať za jeden deň iba jednu pokutu, a to aj v prípade, ak prejdete cez viacero kontrolných bodov.

Dostanem pokutu aj v prípade, ak diaľnicu opustím na najbližšom výjazde?

Áno, aj v prípade, ak vojdete na diaľnicu a až tam si uvedomíte, že nemáte zakúpenú známku, pokute sa, žiaľ, nevyhnete. Kontrolné body sú takmer všade, určite vás zachytia.

Je možné odvolať sa proti udeleniu pokuty?

Samozrejme, každý má právo na odvolanie. Zmysel má však iba v tom prípade, ak ste si istý, že ste vopred diaľničnú známku zakúpili a chyba sa stala v systéme. Ak sa však pri správnom konaní preukáže, že pokuta je oprávnená, priplatíte si poplatok za prerokovanie vo výške 30 Eur.

Oplatí sa risknúť to, keď je hmla, tma alebo prší?

Každý má rád adrenalín a niektorí by to aj riskli. V tomto prípade však neplatí staré známe – risk je zisk, lebo systém funguje, a teda vás zaznamená aj v tme, hmle, daždi, snežení….

Kto kontroluje platnosť známky?

Platnosť známky vám už nebudú kontrolovať policajti, ale Národná diaľničná spoločnosť. Skontrolovať  vás môže pomocou statických alebo mobilných radarov. Pri zistení porušenia vás však nezastavia, ale využijú objektívnu zodpovednosť a pokuta vám príde domov.

Do akej doby môžem očakávať pokutu?

Pokutu je podľa aktuálneho zákona možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, kedy sa orgán štátneho odborného dozoru o porušení dozvedel, najneskôr však do troch rokov. Po tomto čase už pokutu očakávať nemusíte. V praxi však pokuty budú prichádzať skôr, presný čas nie je momentálne možné určiť.

Zdroj: zive.sk   Foto: pixabay.com