Školské časy, časy plné zážitkov, ktoré ostanú v každom z nás zapísané naveky. Či ste boli dobrým žiakom alebo skôr flákačom, či ste po základnej škole zamierili na gympel alebo na učňovku, či ste zo školy už celé roky alebo do nej stále chodíte, je nepodstatné. Ku každému z týchto typov učiteľov určite budete vedieť zaradiť aspoň jedno meno. 



Poctivec

Aj keď videl, že vás žiakov to absolútne nezaujíma, išiel si svoje. Nedovolil si vynechať jediné učivo, jedinú hodinu nenechal voľnú, pričom do každého sa snažil vštepiť nejakú vedomosť napriek tomu, že sám neskôr priznal, že to bude všetkým absolútne na nič.

Ufrfľavý veterán

Tento typ má prevahu skôr medzi ženami. Zrelá päťdesiatnička, ktorá si s nostalgiou v pravidelných intervaloch spomína na časy, keď si deti počas jej hodiny nedovolili ani nahlas dýchať, zatiaľ čo vy ste tí najhorší, ktorí večne vyrušujú a nevážia si toho, že môžu chodiť do školy a nemusia celé dni pásť kravy alebo starať sa o sliepky. No a, samozrejme, pripomienka typu “toto je nič oproti tomu, čo som sa ja kedysi musela učiť”, aspoň raz za čas nesmie chýbať.

Nevypočítateľný

Každý nový vyučujúci je na začiatku veľkou neznámou. Po pár dňoch či týždňoch však viete, čo je zač, respektíve čo si pri ňom môžte dovoliť. Až na tento typ. Či už je náladový alebo to len hrá, ide o veľmi nebezpečného učiteľa. Jeden týždeň si takmer dohodnete stretnutie pri pive a na ten ďalší vám dá neospravedlnenú hodinu len pre to, že ste prišli po obednej prestávke dve minúty po zvonení.

Kočka

Pani učiteľka, ktorá má okolo tridsiatky a je teda relatívne blízko k vašej generácii, patrí k ozdobám školy a je jedným z mála dôvodov, prečo sa do nej tešiť. Pri nej, samozrejme, nevyrušujete preto, žeby vás nudila, ale preto, že chcete upútať jej pozornosť.

Zanietený vedec

Takýto typ učiteľa najčastejšie vyfasujete paradoxne na predmetoch, ku ktorým máte odpor. Chemik, fyzik či biológ sú najlepší kandidáti. Zatiaľ, čo vy hypnotizujete hodinky, on je nejakým pokusom fascinovaný aj napriek tomu, že ho robí trikrát ročne už štvrťstoročie.

Zaslepenec

Tento typ učiteľa zjavne zabudol na to, že žiaci majú v škole aj viac ako jeden predmet. Je mu absolútne jedno, že sa mu snažíte vysvetliť, že už máte na ten deň ohlásené dve písomky. Najpodstatnejší je predsa jeho predmet, ktorý vás všetkých bude živiť. No a to, že ide o dejepis, ktorý je dobrý akurát na všeobecný prehľad, ho vôbec od svojho presvedčenia neodradí.

Vševed

S týmto typom sa skôr stretnete až na strednej, prípadne vysokej škole. Nerobí mu problém rozpitvať akutálnu problematiku do takých detailov, že do toho zahrnie všetky vedné odbory sveta. A zatiaľ čo vy sa snažíte pochopiť základnú súvislosť, on už odvodil tretiu súvislosť šestej súvislosti. V lepších prípadoch to je skutočne inteligentný a rozumný človek, ktorý následne akceptuje to, že vám chýbajú jeho roky praxe. V tom horšom máte smolu a ste radi za každú lepšiu známku, ktorú od neho dostanete.

Byrokrat

Niektorí občas zabudnú zapísať do triednej knihy chýbajúcich žiakov, on tým hodinu začína. Kto tam nie je na začiatku, má problém. No a vaše písomky sú cennejšie ako vaše biedne životy. Ak mu náhodou nevrátite písomku, hrozí vám solídny celospoločenský problém, pretože je to “úradná” listina, ktorá musí byť archivovaná pre premotivovaných inšpektorov. Stane sa, že po ich opravení dokonca tie písomky pre istotu ani nerozdá, len prípadný nesúhlas so známkou vás oprávňuje vidieť ju pod jeho dozorom. No a to radšej neriskujete, lebo sa bojíte poníženia.

Zdroj: Manmagazin.sk | Foto: giphy.com, YouTube