V živote ľudí sa skrátka občas vyskytnú momenty, ktorých pointu by sme hľadali márne. Môžeme pri nich len konštatovať, že buď ide o hlúpu náhodu alebo o chýbajúce kolečko v hlave ich realizátora. To, ako si vysvetlíte nasledujúce fotografie, je už na vás. Každopádne aspoň zlepšia nudný deň. :D 

The girl with a cassette in hand

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence